Göm menyn

Grants Office kommer till Medfak / Grants Office visits Medfak

Grants Office kommer till Medicinska Fakulteten och Region Östergötland under våren vid fyra tillfällen. Grants Office kan hjälpa till vid större ansökningar för forskningsmedel, på nationell och internationell nivå.

Ta med dina idéer och kanske tankar på samarbetspartners. Tiden är vald för att i möjligaste mån ge kliniskt verksamma möjlighet att kunna delta.

 

Plats:

Fikarummet kirurg/urolog/käkkorriodoren, plan 14, Hiss B (gå vänster i hisshallen, andra dörren på vänster sida, gå ned i korridoren (du passerar konferensrum Vänern, Vättern))

 

Datum och tider:

26/3 14.30 – 16.00

28/5 14.30 – 16.00

https://insidan.liu.se/forskningsfinansiering/om-grants-office/?l=sv

 

In English

Grants Office visits the Faculty of Medicine and Health Sciences and Region Östergötland during the spring on four occasions. Grants Office can help with major applications for research funding, at national and international level.

Bring your ideas and maybe potential partners in mind. The time is set to give clinicians the opportunity to participate.

 

Location:

The coffee room surgeon / urologist / jaw corridor, level 14, elevator B (go left in the elevator hall, the second door on the left side, go down the hallway (you pass conference room Vänern, Vättern))

 

Dates and times:

26/3 14.30 - 16.00

28/5 14.30 - 16.00

https://insidan.liu.se/forskningsfinansiering/om-grants-office/?l=sv


2019-01-16
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-03-22