Göm menyn

Från resultat till nyttiggörande - VFN

VFN programmet erbjuder finansiering för spridning och tillgängliggörande av forskningsresultat - en möjlighet att nyttiggöra kunskap

Visa upp dina resultat
Universiteten har ett ansvar att nyttiggöra de forskningsresultat som skapas men det finns inte alltid resurser för att göra dem tillgängliga för andra än den akademiska världen.

LiU startar nu upp programmet Verifiering för Nyttiggörande som ett pilotprojekt under 2017. VFN innebär finansiering upp till 50 000 SEK för enskilda projekt där målet är nyttiggörande av olika slag.

Syfte
Programmet Verifiering för Nyttiggörande har som syfte att:

  • uppmuntra spridning av forskningsresultat till en bredare publik
  • hitta nya vägar för nyttiggörande – praktisk användning av genererad kunskap
  • skapa lärande kring hur vi på bästa sätt arbetar med nyttiggörande

Vad kan finansieras inom VFN?
VFN kan finansiera egen tid och aktiviteter i syfte att sprida, tillgängliggöra eller nyttiggöra forskningsresultat till icke akademiska intressenter. Exempel på aktiviteter är:

  • framtagande och spridning av populärvetenskapliga presentationer
  • deltagande i specifika branschmässor/-konferenser
  • anordna seminarier/workshops
  • anpassning av kunskapstillgångar för specifik tillämpning

Aktiviteter som inte finansieras:

  • redan etablerade former för samverkan
  • uppdragsforskning och uppdragsutbildning

Ansökan

Ansökan skrivs på högst 1 A4-sida med följande rubriker:

Information om sökande
- Namn och avdelningstillhörighet
- Kontaktinformation

Forskningsresultat och målgrupp(er)
Kort beskrivning av de forskningsresultat som ska tillgängliggöras, i vilket syfte och vem/vilka som är mottagare av dessa resultat.

Aktivitet
Sökta medel (max 50 000 kr) och hur de ska användas för att nyttiggöra aktuella forskningsresultat.

Utlysning och ansökan
Utlysningsperiod: 9 maj – 9 juni
Besked lämnas senast 22 juni

Kontakt för mer info och ansökningsförfarande
Ansökan skickas i pdf-format med e-post till:
Maria Swartz
e-post: maria.swartz@liu.se
telefon: 013-28 89 93

Se annons här>>


2017-05-22
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-05-22