Göm menyn

Forskarutbildning

Forskarutbildningen är den högsta utbildningen som erbjuds vid landets lärosäten och förbereder för en karriär inom akademin eller i annan verksamhet utanför universitetet.

Utbildning på forskarnivå innebär att du genom självständigt arbete under handledning bedriver ett forskningsprojekt. Här får du möjlighet att utnyttja både dina praktiska och teoretiska färdigheter samtidigt som du lär dig de senaste metoderna inom modern forskning i en vetenskaplig miljö.

Att doktorera innebär att genomgå en forskarutbildning där du lär dig att planera, tänka kritiskt och ta ansvar med målet att bli en självständig forskare.

 

 

Eskulapstav

Kontakt

Annelie Lindström, forskarutbildningsstudierektor (FUS)
Telefon: 013-28 68 71
E-post: annelie.lindstrom@liu.se
Besöksadress: Växthuset, plan 12, hus 511, ingång 75/78

Giannis Spyrou, bitr forskarutbildningsstudierektor
Telefon: 013-28 29 80
E-post: giannis.spyrou@liu.se
Besöksadress: Lab 1, klinisk kemi, plan 11, ingång 65 

Eva Zurawski, forskarutbildningssamordnare
Telefon: 013-28 68 06
E-post: eva.zurawski@liu.se
Besöksadress: Växthuset, plan 12, hus 511, ingång 75/78

Ulla Svensson Bater, samordnare
Telefon: 013-28 68 22
E-post: ulla.svensson.bater@liu.se
Besöksadress: Tinnebäckshuset, plan 14

Sonia Lander, tjänstledig fn forskarutbildningsadministratör
Telefon: 013-28 16 52
E-post: sonia.lander@liu.se
Besöksadress: Hus 420, MMM, Lab1, plan 12, ingång 68

 

Relaterat

 


Sidansvarig: eva.zurawski@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-08-19