Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Regler för forskarutbildning

Närmar du dig disputation och är antagen före 2012-10-31?

Då kan det vara aktuellt att se vilken version av regelverk, och allmän studieplan, som är bäst för dig. Regelverket för utbildning på forskarnivå vid Medfak, har reviderats. Den 1 november 2013 träder ett nytt regelverk samt ny allmän studieplan i kraft. Forskarstuderande antagna efter 1 november 2013 antas automatiskt till det nya regelverket samt ny allmän studieplan.

Forskarstuderande som har antagits mellan 2007-07-01 -- 2012-10-31 till ämnet Medicinsk vetenskap följer med automatik 2007-års regelverk, samt 2007-års allmänna studieplan.

Forskarstuderande som har antagits mellan 2012-11-01 -- 2013-10-31 till ämnet Medicinsk vetenskap har antagits till regelverket som gällde från och med 2012-11-01, men i och med förändringen som genomfördes 2013-11-01 under förutsättning att den individuella studieplanen ändras när det är dags för uppdatering.

Forskarstuderande som önskar byta till den allmänna studieplanen som gäller från och med 1 november 2013, ska använda blankett 1b  Byte av allmän studieplan.

 

Gäller forskarstuderande antagna från och med 2012-11-01

Fastställd av Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteteten (FSM) 2012-09-27. Reviderat 2013-11-01, 2013-12-05, 2014-04-10, 2016-05-10, 2019-01-29 och 2019-06-04.

Regelverket börjar gälla 2012-11-01.

Gäller forskarstuderande antagna under perioden 2007-07-01--2012-10-31

 

Regler m m rörande forskning vid Medfak

 

Regler rörande forskarutbildning vid Linköpings universitet


Sidansvarig: eva.zurawski@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-12-21