Göm menyn

Regler för forskarutbildning

Närmar du dig disputation och är antagen före 2012-10-31?

Då kan det vara aktuellt att se vilken version av regelverk, och allmän studieplan, som är bäst för dig. Regelverket för utbildning på forskarnivå vid Medfak, har reviderats. Den 1 november 2013 träder ett nytt regelverk samt ny allmän studieplan i kraft. Forskarstuderande antagna efter 1 november 2013 antas automatiskt till det nya regelverket samt ny allmän studieplan.

Forskarstuderande som har antagits mellan 2007-07-01 -- 2012-10-31 till ämnet Medicinsk vetenskap följer med automatik 2007-års regelverk, samt 2007-års allmänna studieplan.

Forskarstuderande som har antagits mellan 2012-11-01 -- 2013-10-31 till ämnet Medicinsk vetenskap har antagits till regelverket som gällde från och med 2012-11-01, men i och med förändringen som genomfördes 2013-11-01 under förutsättning att den individuella studieplanen ändras när det är dags för uppdatering.

Forskarstuderande som önskar byta till den allmänna studieplanen som gäller från och med 1 november 2013, ska använda blankett 1b  Byte av allmän studieplan.

 

Gäller forskarstuderande antagna från och med 2012-11-01

Fastställd av Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteteten (FSM) 2012-09-27. Reviderat 2013-11-01, 2013-12-05, 2014-04-10, 2016-05-10, 2019-01-29 och 2019-06-04.

Regelverket börjar gälla 2012-11-01.

Gäller forskarstuderande antagna under perioden 2007-07-01--2012-10-31

 

Regler m m rörande forskning vid Medfak

 

Regler rörande forskarutbildning vid Linköpings universitet


Sidansvarig: eva.zurawski@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-12-21