Göm menyn

Regler för forskarutbildning

 

Reviderat regelverk för forskarutbildning, beslut 2019-06-04

En revidering av regelverket har gjorts avseende poängfördelning på forskarutbildningskurser samt allmän studieplan för medicinsk vetenskap. Det reviderade regelverket gäller fr o m 2019-06-04.

p 61 FSM 190604 LiU-2019-02015 Allmän studieplan - medicinsk vetenskap 

 

Regler för utbildning på forskarnivå vid Linköpings universitets medicinska fakultet, revidering 2019-06-04 - se även:

p 10 FSM 190129 Ändring i regelverk för forskarutbildning handledarkompetens

 


 

Börjar du närma dig disputation och är antagen före 2012-10-31?

Då kan det vara aktuellt att se vilken version av regelverk, och allmän studieplan, som är bäst för dig. Regelverket för utbildning på forskarnivå vid Medfak, har reviderats. Den 1 november 2013 träder ett nytt regelverk samt ny allmän studieplan i kraft. Forskarstuderande antagna efter 1 november 2013 antas automatiskt till det nya regelverket samt ny allmän studieplan.

Forskarstuderande som har antagits mellan 2007-07-01 -- 2012-10-31 till ämnet Medicinsk vetenskap följer med automatik 2007-års regelverk, samt 2007-års allmänna studieplan.

Forskarstuderande som har antagits mellan 2012-11-01 -- 2013-10-31 till ämnet Medicinsk vetenskap har antagits till regelverket som gällde från och med 2012-11-01, men i och med förändringen som genomfördes 2013-11-01 under förutsättning att den individuella studieplanen ändras när det är dags för uppdatering.

Forskarstuderande som önskar byta till den allmänna studieplanen som gäller från och med 1 november 2013, ska använda blankett 1b  Byte av allmän studieplan.

 

Gäller forskarstuderande antagna från och med 2012-11-01

Regelverk forskarutbildning MedFak

Fastställd av Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteteten (FSM) 2012-09-27. Reviderat 2013-11-01, 2013-12-05, 2014-04-10, 2016-05-10, 2019-01-29 och 2019-06-04.

Regelverket börjar gälla 2012-11-01.

Allmän studieplan - medicinsk vetenskap Reviderad 2013-11-01 och 2019-06-04.

Gäller forskarstuderande antagna under perioden 2007-07-01--2012-10-31

Regler för utbildning på forskarnivå vid Medfak - doktorsexamen

Regler för utbildning på forskarnivå vid Medfak - licentiatexamen

Allmän studieplan för Medicinsk vetenskap

Regler m m rörande forskning vid Medfak

Riktlinjer för planering, genomförande och dokumentering av experimentell forskning

Riktlinjer för planering, genomförande och dokumentering av klinisk och epidemiologisk forskning

Etikprövningsmyndigheten

Anvisningar för rapportering av uppgifter om forskarutbildning

 

Regler rörande forskarutbildning vid Linköpings universitet


Sidansvarig: eva.zurawski@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-11-26