Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Inrättande av forskarutbildningsplats

Ansökan om inrättande

Inför antagning av doktorand måste en forskarutbildningsplats inrättas vid institutionen. Tilltänkt huvudhandledare/handledarkonstellation ska ansöka om forskarutbildningsplats. Ansökan måste beviljas av institutionsstyrelse vid BKV innan den kan inrättas. Tag kontakt med berörd ämnesföreträdare inför planering och sammanställning av ansökan om inrättande av forskarutbildningsplats.

Senast 3 veckor innan institutionsstyrelsemötet ska komplett ansökningshandling vara oss tillhanda.

Annonsering av forskarutbildningsplats

Gäller endast LiU-anställd doktorand

Efter beslut om inrättande av forskarutbildningsplats i institutionsstyrelsen blir tilltänkt handledare kontaktad av FUS för utformning av annons. Annonsering sker under tre veckor under Jobba på LiU/Lediga jobb.

Ansökan till forskarutbildningsplats

Gäller endast LiU-anställd doktorand

Aspirerande doktorander söker enligt anvisningar som annonseras under Jobba på LiU/Lediga jobb

OBS! Antagnings- och anställningsförfarandet är olika processer. När du blivit antagen måste din huvudhandledare kontakta HR-funktionen för att påbörja anställningsprocessen som tar ca två veckor.

Urvalsmöte

Finns flera sökande till en forskarutbildningsplats bokar handledaren till ett urvalsmöte med en urvalskommitté, där en rangordning av behöriga sökande görs med avseende på deras förmåga att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Sökanden som placeras först i rangordningslistan kallas till uppstartsseminarium. Du hittar all information om antagningen här.

LiU-id

Samtliga handledare behöver ett LiU-id för registrering och åtkomst i våra system.
För interna handledare kontakta er avdelningssamordnare för ansökan.

För externa handledare kontakta forskarutbildning@bkv.liu.se och lämna namn, personnummer, samt e-postadress för ansökan.

Efter att LiU-id är skapat och registrerat i våra system kan handledare sökas fram för att läggas in i eISP.

 

Kontakt och blankett

Ansökan skickas via e-post till:
E-post: forskarutbildning@bkv.liu.se

 

blankett

OBS! 

Signering av blanketter ska ske antingen endast med penna eller endast elektroniskt. Blanketter med både elektroniska och handskrivna signaturer är inte giltiga. 

Läs mer information om e-signering här

 


Sidansvarig: eva.zurawski@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-06-20