Göm menyn

Förändring av handledarkonstellation

Anmälan om förändring av handledarkonstellationen ansöks via blankett med innehåll enligt nedan.

Aktuell handledarkonstellation för doktoranden är den konstellation som är registrerad i Ladok. Önskad och föreslagen förändring av handledarkonstellation ska diskuteras med, och intygas med underskrift av, ämnesföreträdaren.

I och med godkänd förändring av handledarkonstellation ska doktorandens individuella studieplan uppdateras och revideras utifrån den nya konstellationen och skickas in till forskarutbildningsadministrationen.

 • Doktorandens namn, personnummer och e-postadress
 • Beskrivning av doktorandens aktuella handledarkonstellation innan tänkta förändring (handledarkonstellation registrerat i doktorandens Ladok)
 • Beskriv önskad handledarkonstellation (kompetenskrav för handledare beskrivs nedan)
 • Ange önskad handledares LiU-id (obligatoriskt för registrering i Ladok samt eISP). Finns inte LiU-id kontakta forskarutbildning@bkv.liu.se och lämna namn, personnummer, titel och e-postadress.
 • Motivering till föreslagen förändring av handledarkonstellationen utifrån perspektivet handledning av doktorand avseende genomförandet av forskarutbildning
 • Beskrivning av hur den föreslagna handledarkonstellationen ska fördela tid avseende handledning av doktoranden, mötesfrekvens, ansvar och kompetensområde
 • Vid tillägg av handledare; bilägg beskrivning av personens tidigare erfarenhet av doktorandhandledning samt intyg om genomgången kurs avseende handledning av forskarstuderande
 • Blanketten ska vara daterad och underskriven av:
  - doktoranden
  - avgående handledare
  - tillkommande handledare
  - kvarvarande handledare
  - ämnesföreträdare
  Kontrollera i Ladok att personer registrerade som handledare för doktoranden skrivit under anmälan. Meddela eventuell omständighet då underskrift från registrerad handledare inte är möjlig.

För diskussion och frågor kontakta:
Annelie Lindström, forskarutbildningsstudierektor
E-post: annelie.lindstrom@liu.se

Giannis Spyrou, biträdande forskarutbildningsstudierektor
E-post: giannis.spyrou@liu.se

Aktuell ämnesföreträdare - Ämnesindelning vid Medicinska fakulteten och ämnesföreträdare

Anmälan 

Skicka anmälan via e-post till:
E-post: forskarutbildning@bkv.liu.se

 


Sidansvarig: eva.zurawski@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-05-12