Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Forskarutbildningskurser HT-23 och VT-24

Kravet på forskarutbildningskurser är för doktorsexamen 30 hp, för licentiatexamen 18 hp. För doktorander antagna före 2013-11-01 som ej ändrat studieplan gäller tidigare regelverk. Kontakta respektive forskarutbildningsstudierektor för ytterligare information.

 

Kurserna delas upp i obligatoriska eller valbara forskarutbildningskurser. Utöver de kurser som annonseras här finns även ett utbud av kurser som ges inom ramen för forskarskolor eller som finansieras av institutionerna.

Ht-23, se längre ned på sidan.

Vårterminen 2024

Sista anmälningsdag till vårterminens kurser är den 30 November året innan. Klicka på respektive kurs för mera information och länk till anmälningsformulär.

Observera att denna web-sida kommer att stängas i december. Om du vill ha kvar information om en kurs, spara ner kurssidan på din egen dator!

Obligatoriska kurser

Kursens namn Hp Kommentar v3  4 6   7   9   10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Grundläggande biostatistik (Basic Biostatistics) 4 varje termin x x x                              
Forskningsmetodik (Scientific Methodology) 5 varje termin             x x x                  
Bio- och forskningsetik (Bioethics and Research Ethics) 4 varje termin                     x   2d          
Vetenskaplig kommunikation och informationssökning
(Scientific Communication and Information Retrieval)
3 varje termin                             x     1d

Valbara kurser

Kursens namn Hp Kommentar v1  2  3 4   5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Avancerade kvalitativa metoder

Ges nästa gång vt-25

5 vartannat år
 
          x x         x                      
Biostatistisk modellering  5 varje vt                   x x x                      
Epidemiologi 5 varje vt                               x x   1d        
Försöksdjurskunskap (Laboratory Animal Science) 5 varje termin, kursdagar varierar                                              
Vetenskaplig text (The Art and Science of Scientific Writing)  5 varje vt, kursdagar ej fastslagna                                              
Good Laboratory Practice and Accreditation 1,5 För info, se kursens hemsida       x x                                    
Icke suicidalt självskadebeteende 1,5 Ej regelbundet återkommande                                              
Innovation och bioentreprenörskap 3 Ej regelbundet återkommande                   1d 1d   1d 1d 1d                
Vetenskaplig illustration 2 Ej regelbundet återkommande                             x x x x x        
Teoretiska grunder för resursallokering inom hälso- och sjukvård 5 Ej regelbundet återkommande                       x       x       x     v24
Nära vård i teori och praktik - grundkurs 5 varje vt       x x x x x x x x                        
Nära vård i teori och praktik - avancerad 2,5 varje vt                             x x x x x x x    
Klinisk hepatologi   5 Ej regelbundet återkommande                   x x                     1d  
Avancerad magnetresonans - praktisk användning och säkerhet 3 Ges kontinuerligt under året                                              
MRT med inriktning mot undersökning av hjärtat 5 samläses med kurs på avancerad nivå       x x x x x x x x x x                    
MRT med inriktning mot undersökning av hjärnan 5 samläses med kurs på avancerad nivå                           x x x x x x x x x x
Kardiovaskulär biologi  5 samläses med kurs på avancerad nivå     x x x x x 2-3 d                              
Infektionsbiologi - Kliniska perspektiv  5 samläses med kurs på avancerad nivå                                 x x x x x x  
Neurobiologi    5 samläses med kurs på avancerad nivå                       x x x x x x            
Smärta och smärtbehandling   5 samläses med kurs på avancerad nivå                           x x x x x x x x x x
Mätteknik och modellering inom fysiologiska tryck och flöden 5 samläses med kurs på avancerad nivå     x x x x x x x x                          

 

Höstterminen 2023

 

Sista anmälningsdag till höstterminens kurser är den 20 maj om inte annat anges. Klicka på respektive kurs för mera information och länk till anmälningsformulär.

Obligatoriska kurser

Kursens namn Hp Kommentar v36 37 38 39 40  41 42 43 44 45 46  47 48 49 50  51 
Basic Biostatistics 4 varje termin x x                          
Scientific Methodology 5 varje termin           x x x                
Bio-och forskningsetik (Bioethics and Research Ethics) 4 varje termin                   x     x      
Scientific Communication and Information Retrieval 3 varje termin                       x     1d  

Valbara kurser

Kursens namn Hp Kommentar v35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
Basic Qualitative Methodology (ges ht-24) 5 vartannat år   x x       x                    
Laboratory Animal Science 5 varje termin, kursdagar varierar                                  
Good Clinical Practice 1,5 varje ht                       x   1d      
Economic evaluation of health care programmes  5 vartannat år                     x   x        
Implementation - theory and application in health care  5 varje ht x       x             1d          
Begrepp och begreppsanalys i hälso-, vård- och medicinsk vetenskap 5 ej regelbundet återkommande     x x x x x x x x x            

CRISPR/Cas: Gene editing and beyond

Ges HT-24

3 ej regelbundet återkommande   x   x       x x                

Advanced Immunology

5 samläses med kurs på avancerad nivå                   x x x x x x x v3-23
Molekylär virologi 5 samläses med kurs på avancerad nivå x x x x x x x x x x              
Research Perspectives on Interprofessional Education, Learning and Collaboration... 5 samläses med kurs på avancerad nivå x x x x x x x x x x              
Fysik och metodik inom magnetresonanstomografi (MRT) 5 samläses med kurs på avancerad nivå                     x x x x x x v3-23

Hållbar utveckling      

3 varje ht   x x x x x x x x x x x x x      

Övriga forskarutbildningskurser

Kursens namn Hp  Kommentar                kursveckor
 Regional kurs i forskningsmetodik 16 vartannat år  

Sidansvarig: siw.carlfjord@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-11-29