Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

 

Magnetresonanstomografi (MRT) - inriktning mot undersökningar av bukorganen, 5 hp (8FO0132)

Entries/Anmälan

Tid: Veckorna 4-13, 2023

Kursinnehåll

Kursen belyser olika magnetresonanstekniker för undersökning av bukorganen och skall ge deltagarna möjligheter att använda dessa för lösande av forskningsproblem.

Kursen innehåller teori och metodik inom:

  • kontrastmedel vid MR-undersökningar av bukorganen
  • magnetresonansspektroskopi (MRS)
  • magnetresonansangiografi (MRA)
  • diffusionsviktad MRT
  • kvantitativ MRT inklusive MR-elastografi
  • MR-avbildning av patofysiologiska förlopp vid sjukdomar som berör bukorganen
  • kliniska tillämpningar för MR vid t.ex. tumörsjukdomar, diffusa parenkymsjukdomar och traumatiska skador.
  • kvalitetsaspekter inom forskningsundersökningar med MR
  • hantering av insamlade och rekonstruerade bilddata, bildframställning, resultatrapportering från MR-utrustning till analyserbart forskningsmaterial
  • aspekter på ett etiskt och professionellt förhållningssätt vid MR-undersökningar, särskilt i samband med att de utförs i forskningsprojekt

 

Kursinformation

Kursen ges på halvfart, anpassad för distansstudier. Obligatorisk närvaro på campus US, Linköping är introduktionsdagen samt en dag för presentation av fördjupningsarbeten. Förutsättning för deltagande är möjlighet att auskultera vid klinisk MR-verksamhet med abdominell diagnostik.

Kursen examineras med ett fördjupningsarbete med relation till den forskarstuderandes projekt och i överensstämmelse med kursmålen. Fördjupningsarbetet inkluderar fältstudier, skriftlig rapport och presentation vid ett seminarium. Ett annat obligatoriskt moment är basgruppsarbete.

 

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet till kurser på forskarutbildningsnivå har den som har

- avlagt en examen på avancerad nivå,

- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller

- på något annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

 

Särskild information

För att kunna tillgodogöra sig denna kurs behöver den forskarstuderande ha ett forskningsområde inom magnetresonanstomografi (MRT). Denna forskarutbildningskurs samläses till stor del med motsvarande kurs på avancerad nivå, med kurskod 8FA312.

 

Kursplan

 

Kursadministration

Kursansvarig: Johan Kihlberg, Nils Dahlström

Examinator: Peter Lundberg

Administratör: Liselotte Lundberg


Sidansvarig: siw.carlfjord@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-04-24