Göm menyn

Ansökan till forskarutbildningskursen Basic Biostatistics

Namn/Name PhD student *

LiU-id

E-postadress/E-mail *

Personnummer/Swedish social security number *

Telefon dagtid/Phone number (daytime)(only numbers, eg 070123456) *

Institution/Department *

Grundutbildning/Higher education qualification *

Antagningsdatum för forskarutbildning/Date for appointment to PhD studies *

Antagen till (fakultet/lärosäte)/Admitted to (Faculty) *

Om annat lärosäte, uppge vilket/If another faculty outside LiU, which?

Halvtidsseminarium/Mid-way review *

Registrerad i forskarutbildningsämne/Research subject area *

Om bekräftelse önskas ange e-postadress


Sidansvarig: funadm.medfak@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-10-07