Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Kursen vt-24 är stängd för anmälan. Kursen 2025 kommer att annonseras i vårt nya system som nås via nedanstående länk.

The spring course 2024 is now closed for application. The course 2025 will be announced in a new way, reached by the link below.

liu.se/artikel/forskarutbildning-vid-medicinska-fakulteten


Sidansvarig: funadm.medfak@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-12-01