Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

The course 2023 is now closed for application. The next course is planned for autumn 2024. Application opens in the end of January.

Kursen 2023 är nu stängd för anmälan. Kursen ges nästa gång ht-24. Anmälan öppnar i slutet av januari.


Sidansvarig: siw.carlfjord@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-05-22