Göm menyn

Application for third cycle degree course Single cell analysis using flow and mass cytometry

Ansökan till forskarutbildningskursen Flödes- och masscytometrisk analys av enskilda celler

Namn/Name PhD *

E-postadress/E-mail

Personnummer/Swedish social security number

Hemadress/Homeaddress

Postnummer/Postal number, eg 12345

Ort/City

Telefon dagtid/Phone number (daytime), eg 070123456

Institution/Department

Nuvarande tjänst/Current position

Grundutbildning/Higher education qualification

Antagningsdatum för forskarutbildning/Date for appointment to PhD studies

Antagen till (fakultet/lärosäte)/Admitted to (Faculty)

Om annat fakultet eller lärosäte, uppge vilket / If other faculty or institution, ?

Haltidsseminarium/Mid-way review

Registrerad i forskarutbildningsämne/Research subject area

Har du sökt kursen tidigare/Have you registered to this course before?

Kort motivering varför du behöver kursen

Om bekräftelse önskas ange e-postadress


Sidansvarig: siw.carlfjord@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-09-28