Göm menyn

Årlig uppföljning av den individuella studieplanen

Doktorander och handledare skall varje år gör en uppföljning av den individuella studieplanen.

Rapport om årlig uppföljning görs på Blankett 5: Årlig uppföljning av utbildning på forskarnivå  - denna skickas ut via mail till berörda doktorander i början av varje kalenderår.

Bifoga registreringsintyg och resultatintyg - hämtas från Ladok. Logga in med ditt LiU-id

Eftersom den individuella studieplanen granskas i samband med halvtidsseminariet behöver årlig uppföljning ej lämnas för det år då detta genomförs.

Om större förändringar har skett vad gäller den individuella studieplanen/forskningsplanen skall reviderad studieplan/forskningsplan bifogas den årliga uppföljningen enligt nedanstående:

Samtliga blanketter skickas till:

Eva Zurawski
Växthuset, plan 12, BKV
 

Kontakt

Annelie Lindström, forskarutbildningsstudierektor (FUS)
Telefon: 013-28 68 71
E-post: annelie.lindstrom@liu.se
Besöksadress: Växthuset, plan 12, hus 511, ingång 75/78

Giannis Spyrou, bitr forskarutbildningsstudierektor
Telefon: 010-103 04 31
E-post: Giannis.Spyrou@liu.se
Besöksadress: Lab 1, klinisk kemi, plan 11, ingång 65 

Eva Zurawski, forskarutbildningssamordnare
Telefon: 013-28 68 06
E-post: eva.zurawski@liu.se
Besöksadress: Växthuset, plan 12, hus 511, ingång 75/78

Sonia Lander, forskarutbildningsadministratör
Telefon: 013-28 16 52
E-post: sonia.lander@liu.se
Besöksadress: Hus 420, MMM, Lab1, plan 12, ingång 68

 

Relaterat

 


Sidansvarig: eva.zurawski@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-07-10