Göm menyn

Antagning till forskarutbildning

Antagningsseminarium

Efter godkänd ansökan om inrättande (och eventuellt urvalsmöte) kallas den tilltänkta doktoranden och handledare till ett offentligt antagningsseminarium. Vid antagningsseminariet deltar en antagningskommitté bestående av forskarutbildningsstudierektor, lärarrepresentanter och doktorandrepresentant, se nedan. Antagningskommittén är utsedd av institutionens styrelse.

Presentation

Vid seminariet skall den sökande presentera det planerade avhandlingsprojektet under maximalt 15 min. Presentationen kan valfritt hållas på svenska eller engelska. Därefter följer en diskussion om det planerade avhandlingsarbetet, den individuella studieplanen och den sökandes förväntningar.

Antagning

Efter godkänt antagningsseminarium beslutas antagning formellt av FUNs ordförande. Detta görs vid antagningsmöten som hålls i slutet av månaden.

Inför antagning och innan individuell studieplan skrivs, läs igenom Regelverket för forskarutbildning vid Medicinska fakulteten.

Notera att senast under den termin som doktoranden ska genomföra disputation måste den ackumulerade aktiviteten i Ladok ha uppnått minst tre år heltidsstudier (motsvarande 60% i Ladok).

Antagningskommitté

 • Annelie Lindström, forskarutbildningsstudierektor, FUS
 • Giannis Spyrou, biträdande forskarutbildningsstudierektor
 • Elisabeth Åvall Lundqvist, lärarrepresentant
 • Torbjörn Ledin, lärarrepresentant
 • Christina Ekerfelt, lärarrepresentant
 • Damon Frampton, doktorandrepresentant
 • Veronica Lizano Fallas, doktorandrepresentant
 • Maike Bensberg, doktorandrepresentant

Blanketter

  

 


 

 

Tider för antagningsseminarier och urvalsmöten

Antagningsseminarier 2020

Hösten 2020

 • 2 september, kl 13:00-17:00
 • 9 september, kl 13:00-17:00
 • 16 september, kl 08:00-12:00
 • 30 september, kl 13:00-17:00
 • 7 oktober, kl 08:00-12:00
 • 28 oktober, kl 13:00-17:00
 • 11 november, kl 08:00-12:00
 • 2 december, kl 08:00-12:00
 • 9 december, kl 13:00-17:00

Våren 2021

 • 20 januari, kl 08:00-12:00
 • 27 januari, kl 13:00-17:00
 • 3 februari, kl 08:00-12:00
 • 10 februari, kl 13:00-17:00
 • 3 mars, kl 13:00-17:00
 • 10 mars, kl 08:00-17:00
 • 14 april, kl 13:00-17:00
 • 21 april, kl 13:00-17:00
 • 5 maj, kl 13:00-17:00
 • 19 maj, kl 13:00-17:00

Lokal för antagningsseminarier:
Konferensrummet, Medicinska fakulteten, plan 1, Sandbäcksgatan 7
OBS! Seminarierna kan komma att hållas på distans

Boka tid hos:
Eva Zurawski
E-post: eva.zurawski@liu.se

Ansökningsblanketter

Alla handlingar skickas in enkelsidigt och utan häftklammer senast 10 arbetsdagar innan seminariet till: 
Eva Zurawski
BKV, Växthuset, plan 12

 


Sidansvarig: eva.zurawski@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-10-29