Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Antagning till forskarutbildning

Antagning

Efter godkänd ansökan om inrättande (och eventuellt urvalsmöte) ska tilltänkt doktorand ansöka om antagning till forskarutbildning.

Blankett

LiU-id

Samtliga handledare behöver ett LiU-id för registrering och åtkomst i våra system.
För interna handledare kontakta er avdelningssamordnare för ansökan.

För externa handledare, lämna namn, personnummer samt e-postadress för ansökan om icke-aktivt konto till: forskarutbildning@bkv.liu.se

Efter att LiU-id är skapat och registrerat i våra system kan handledare sökas fram för att läggas in i eISP.

Beslut om antagning

FUNs ordförande beslutar löpande under terminstid om antagning. Efter handläggning meddelar FU-samordnare om antagning.

LiU-anställd doktorand

Antagnings- och anställningsförfarandet är olika processer. När du blivit antagen måste din huvudhandledare kontakta HR-funktionen för att påbörja anställningsprocessen som tar ca två veckor.

Forskningsplan, eISP och startseminarium

Efter beslut om antagning startar huvudhandledaren arbetet med elektronisk individuell studieplan, eISP. Därefter kan doktoranden komma in i systemet.
Studieplanen ska innehålla en forskningsplan om max 5 sidor i Times New Roman, 12 pkt, minimum 1 radavstånd. Forskningsplanen ska innehålla:

 • inkluderande bakgrund
 • frågeställning
 • metoder
 • planerade försök
 • betydelse
 • referenser 

Läs igenom Regelverket för forskarutbildning vid Medicinska fakulteten.

Under arbetets gång med eISP, boka tid för startseminarium. Seminarierna startar varje hel timme och varar 45 min.

När eISP är klar från handledare och doktorand skickas den som pdf tillsammans med forskningsplanen till forskarutbildning@bkv.liu.se, senast 14 dagar innan seminariet.

OBS! eISP ska inte godkännas av ÄF innan seminariet. ÄF godkänner efter seminariet då ev kompletteringar eller ändringar kan tillkomma.

Vid seminariet deltar en granskningskommitté bestående av forskarutbildningsstudierektor, lärarrepresentanter och doktorandrepresentant, se nedan. Granskningskommittén är utsedd av institutionens styrelse.

Presentation vid startseminariet

Vid seminariet ska den sökande presentera det planerade avhandlingsprojektet under maximalt 15 min, total tid för seminariet är 45 min. Presentationen kan valfritt hållas på svenska eller engelska. Därefter följer en diskussion om det planerade avhandlingsarbetet, eISPn och doktorandens förväntningar.

Revidering av eISP

Eventuella synpunkter och ändringar från granskningskommittén ska inkluderas i eISPn innan den slutligen kan godkännas av ÄF och prefekten.

Granskningskommitté

 • Annelie Lindström, forskarutbildningsstudierektor, FUS
 • Giannis Spyrou, biträdande forskarutbildningsstudierektor
 • Charlotta Dabrosin, lärarrepresentant
 • Torbjörn Ledin, lärarrepresentant
 • India Morrison, lärarrepresentant
 • Ingvar Rydén, lärarrepresentant
 • Elisabeth Åvall Lundqvist, lärarrepresentant
 • Diana Atanasova, doktorandrepresentant
 • Damon Frampton, doktorandrepresentant
 • Ceylan Sonmez, doktorandrepresentant

 

 

Ansökningsblankett

Ansökningshandlingar skickas via e-post till:

E-post: forskarutbildning@bkv.liu.se

Tider för startseminarier och urvalsmöten

Hösten 2023

 • 30 augusti, 08:00-11:00
 • 6 september, 08:00-11:00
 • 20 september, 13:00-16:00
 • 11 oktober, 08:00-11:00
 • 18 oktober, 08:00-11:00
 • 8 november, 13:00-16:00
 • 15 november, 08:00-11:00
 • 6 december, 08:00-11:00
 • 13 december, 13:00-16:00

Lokal:
Seminarierna genomförs på distans efter inbjudan från FUS

Boka tid här:
E-post: forskarutbildning@bkv.liu.se


Sidansvarig: eva.zurawski@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-05-12