Göm menyn

Terminsvis uppföljning av forskningstid

Studieaktivitet och finansiering

Varje termin (kalenderhalvår) ska uppgift om aktivitet i forskarutbildningen dokumenteras och registreras i Ladok. Gäller inte dig som avbrutit forskarutbildningen före den aktuella terminen. 

Blanketten skickas ut i god tid.

OBS! För låg aktivitet kan innebära att examen inte kan tas ut!

Du kan själv logga in med ditt LiU-id i Ladok för att ta fram registrerings- och resultatintyg och för att se om tidigare studieaktivitet och finansiering stämmer. 

Aktivitetsgrad

Aktivitetsgrad är den procentsiffra av heltids forskarstudier doktoranden har kunnat bedriva under terminen.

Det är således inte tjänsteomfattningen som ska rapporteras utan faktiskt använd tid för forskarutbildningen (i % av heltid 40 tim/vecka))

De doktorander som har utbildningsbidrag eller doktorandtjänst och som har undervisningsskyldighet eller administrativt arbete, ska minska aktiviteten i motsvarande grad.

I samtliga fall där aktiviteten varierar över terminen, t ex beroende på studieavbrott eller examen, ska den inrapporterade aktiviteten avse ett genomsnitt över terminen. Även för en doktorand som påbörjar studierna mitt i terminen ska aktiviteten avse ett genomsnitt över terminen.

Huvudhandledaren har ansvar för att uppge studieaktivitet och finansiering i samråd med doktoranden.

Observera att aktivitet skall rapporteras även för dem som tagit ut examen eller slutat under den aktuella terminen.

Finansiering

Uppgift om finansiering ska enbart avse den del av doktorandens verksamhet som avser forskarutbildning.

Summan av finansieringstyper skall alltid bli 100 % för en termin även om angiven aktivitet den aktuella terminen är mindre. Uppehåll som är kortare än hela kalenderhalvåret påverkar alltså aktivitetsgraden.

Vid angivande av finansieringsgrad ska ett genomsnitt över terminen framräknas. För alla som rapporteras med en aktivitet av 1-100 % ska finansiering alltid anges.

Uppnådd andel av forskarutbildningen

  • 50% ska enbart anges efter genomförd halvtidskontroll
  • 80% avklarade doktorandstudier ska rapporteras för dem som bedöms bli klara inom ungefär ett år

Planerad institutionstjänstgöring

Du har stor hjälp av denna blankett för att hålla koll på din Institutionstjänstgöring.doc. Blanketten behålls av dig som doktorand.

 

Kontakt

Annelie Lindström, forskarutbildningsstudierektor (FUS)
Telefon: 013-28 68 71
E-post: annelie.lindstrom@liu.se
Besöksadress: Växthuset, plan 12, hus 511, ingång 75/78

Giannis Spyrou, bitr forskarutbildningsstudierektor
Telefon: 010-103 04 31
E-post: Giannis.Spyrou@liu.se
Besöksadress: Lab 1, klinisk kemi, plan 11, ingång 65 

Eva Zurawski, forskarutbildningssamordnare
Telefon: 013-28 68 06
E-post: eva.zurawski@liu.se
Besöksadress: Växthuset, plan 12, hus 511, ingång 75/78

Sonia Lander, forskarutbildningsadministratör
Telefon: 013-28 16 52
E-post: sonia.lander@liu.se
Besöksadress: Hus 420, MMM, Lab1, plan 12, ingång 68

 

Relaterat

 


Sidansvarig: eva.zurawski@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-07-10