Göm menyn

Examensarbete

BKV bedriver utbildning i form av examensarbete för studenter anslutna till Tekniska högskolan.

Riktlinjer

Examinator och handledare har vid examensarbetet helt olika roller. Handledaren är den lärare som studenten har mest kontakt med och kan t ex vara forskningsledare inom den grupp där examensarbetet utförs. Examinator ska finnas med under hela processen alltifrån godkännande av att projektet håller tillräcklig vetenskaplig nivå innan arbetet påbörjas till att se till att arbetet kan slutföras inom de givna tidsramarna. Examinator ska inte vara delaktig i arbetets genomförande, men väl om uppföljning och utvärdering under projektets gång.

  • Arbetsordning enligt Checklista
  • Examensarbeten trycks i en för BKV gemensam rapportserie
  • Mall för framsida till examensarbeten i en rapportserie, bilaga 2, och att omslagsfärgen ska vara Medium blue 72.

Blanketter

 


kontakt

Examinator
Jonas Wetterö, docent
E-post: jonas.wettero@liu.se
Telefon: 010-103 26 60
Hus 420, ing 68, plan 12, Campus US

Administratör
Sonia Lander
E-post: sonia.lander@liu.se
Telefon: 013- 28 16 52
Hus 420, ing 68, plan 12, Campus US

 

länkar


Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-09-14