Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Informationen på den här sidan har flyttat!

Du hittar numera information rörande examensarbete för studenter vid Tekfak på det nya studentintranätet Liu Student. Besök den här sidan: https://liuonline.sharepoint.com/sites/student-under-studietiden/SitePages/BKV-examensarbete.aspx#examensarbete-f%C3%B6r-studenter-vid-tekfak


 


Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-04-18