Göm menyn

Disputation vid BKV

Anmälan om disputation ska ske enligt datum på forskarutbildningens hemsida. Där finns även blanketter och en pricklista som informerar om vem man kontaktar inför disputationen.

 • Beställ tid för disputation hos Annelie Munther, tel 013-28 11 44 . OBS! Viktigt att detta sker först!
 • Lämna in anmälan om disputation till FUS (forskarutbildningsstudierektor) genom Eva Zurawski
 • Kontakta din avdelningsadministratör och informera om kommande disputation

Tryckning: Hur stor ska upplagan vara?

10 ex skickas till HUB, biblioteket, inför spikningstillfället (se pricklista). I övrigt enligt överenskommelse mellan respondent och handledare.

Kostnader

 • Opponenten får ett arvode på 10 000 kr. Lönekostnadspåslag, LKP, tillkommer. Arvodesblanketten skickas till avdelningssamordnaren.
 • För externa medlemmar i betygsnämnden utgår inget arvode, endast reseersättning.
 • Första klass inom Sverige accepteras. Var ute i god tid när det gäller flygresor då det oftast är lättare att få ett lägre pris.
 • Två hotellnätter accepteras

Kringkostnader

 • Blommor till katedern max 300 kr inklusive moms + leverans
 • Kaffe till betygsnämnden, mottagning efter disputation, t ex cider och tilltugg. Institutionen kan bekosta enklare förtäring, med ett högsta totalpris om 7 000 kr inklusive moms, dock högst 100 kr/person inklusive moms, inom universitetsområdet. Vid BKV ska denna uppvaktning ske inom avdelningens/forskargruppens budget

Efter disputation

Protokoll från betygsnämnden och ansökan om utbildningsbevis skickas till Annelie Munther, Hälsouniversitetets kansli, 581 83 Linköping.

 • Personbevis
 • Utdrag ur Forskar-Ladok (RS93). Utdrag kan fås av Eva Zurawski

Vad bör administratören på avdelningen göra?

I god tid:

 • Påminna respondenten/handledaren om att boka lokal för betygsnämnd och mottagning hos Schema- och lokalbokningen, tel: 013-28 13 30 eller e-post: 1330@liu.se
 • Boka resa till opponenten och extern medlem av betygsnämnden vid behov hos Egencia, tel: 08-555 237 30 eller via Egencias självbokningssystem (Brukar vara ordnat av handledaren)
 • Boka logi för opponenten. Se Lokala avtal. (Brukar ordnas efter att handledaren ber om hjälp med detta)
 • Annonsera i LiUs kalendarium
 • Påminna respondenten om att boka tid med tekniker angående den tekniska utrustning i lokalen, se http://liu.se/insidan/it/digitala-resurser/ljud-och-bild?l=sv

Ca ett par dagar, upp till en vecka innan:

 • Beställ kaffe, bulle och vatten till betygsnämnd samt handledare 
 • Beställ tilltugg i form av enklare förtäring enligt ramavtal efter överenskommelse med respondenten
 • Beställ servetter, dukar, engångsglas, bestick och fat vid behov
 • Beställ blommor för ca 300 kr (inkl moms/exkl frakt) till disputationslokalen samt utkörning med taxi (faktureras respektive avdelning)
 • Skriv ut betygsprotokoll. Hör efter med respondenten eller handledaren om vilka som ska vara med i betygsnämnden och var de kommer ifrån. Betygsprotokollet kan skrivas ut på lite tjockare papper. Lämna protokollet till handledaren eller i samband med kaffet för betygsnämnden.
 • Beställ mineralvatten till respondenten och opponenten

Samma dag:

 • Ställ in blommorna i salen samt två flaskor mineralvatten inkl glas och öppnare till opponenten och respondenten
 • Se till att block och pennor finns tillgängliga i den bokade lokalen
 • Kontrollera att det finns pennor till whiteboardtavlan
 • Placera om bord och stolar i mottagningslokalen för servering av mat och dryck ca två timmar efter att disputationen har startat
 • Ställ in kaffebeställningen i lokalen för betygsnämnden inklusive handledaren tillsammans med några flaskor mineralvatten samt ev betygsprotokollet (se ovan)
 • Lämna arvodes- och reseräkningsblankett samt överföringsuppdrag till opponenten och övriga medverkande som inte är anställda vid universitetet. Är opponenten utomlands ifrån måste kopia på pass lämnas, samt uppgifter om BIC och Swiftnummer på blanketten som heter "Payment of salery to foreign country". Även SINK-ansökan (Särskild inkomstskatt för personer som arbetar i Sverige och bor utomlands) skall fyllas i. Annars kan inte utbetalning ske!

OBS! När det gäller mingel i samband med disputation ansvarar avdelningen för detta och det är avdelningschefen som delegerar ansvaret. Det behöver alltså inte ligga på avdelningsadministratören.

 

kontakter

Bokning av resor:
Egencia
Telefon: 08-555 237 30
E-post: customer_service@egencia.se
Självbokningssystemet>>

Lokalbokning:
Telefon: 013-28 13 30
E-post: 1330@liu.se

Digitala resurser:
Telefon: 013 -28 28 28
E-post: support-av@rt.it.liu.se
 

relaterade länkar

 


Sidansvarig: chatarina.malm@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-02-24