Göm menyn

Dataskydd vid BKV

Kontaktpersoner för dataskydd vid BKV ska fånga upp vilka frågor som finns i verksamheten som berör dataskyddsförordningen och GDPR. Tanken är också att kontaktpersonerna ska svara på enklare frågor om dataskydd, hjälpa till att hitta rätt information och sprida information till verksamheten som berör dataskydd och GDPR.  Andreea Tanasa är lokal kontaktperson för detta vid BKV.

 

Under coronaviruspandemin

Hur påverkar Covid 19 personuppgiftshanteringen vid undervisning och examination? Ta del av frågor rörande situationer som uppstår när vi befinner oss i distansläge. Klicka här för att komma till sidan.

 

Nya riktlinjer för informationssäkerhet

Det är framförallt kapitel 1 och 2 som är viktiga att känna till för alla medarbetare i dokumentet "Beslut om Riktlinjer för informationssäkerhet". Läs kapitel 1 och 2 här.

 

LiU centralt

Dataskyddsombud vid LiU centralt är Anna Süpke och Johannes Hassmund. De tar fram riktlinjer som ger verksamheten möjlighet att följa förordningen. Varje institution har fått i uppdrag att utse en eller flera kontaktpersoner för dataskydd.

Vid LiU behandlas som bekant en stor mängd personuppgifter, exempelvis avseende studenter, medarbetare, forskningspersoner, affärskontakter m.fl. Dataskyddsförordningen påverkar i princip alla verksamheter inom LiU. 

Arbetet är fortfarande pågående och mer information och material finns att tillgå på den centrala sidan för dataskydd: https://insidan.liu.se/dataskyddsforordningen?l=sv

Ett tips är också att ta del av den webbutbildning kring GDPR som finns på Insidan:

https://insidan.liu.se/dataskyddsforordningen/webbutbildning?l=sv

GDPR i korthet (pdf)

Lokal kontaktperson för dataskydd

Andreaa Tanasa, samordnare

E-post: andreea.tanasa@liu.se

Telefon: 013 - 28 11 79


Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-04-24