Göm menyn

Verksamhet i distansläge: Laboratoriesäkerhet

Då BKV för närvarande drar ner på experiment i ett distansläge, finns det aspekter att beakta både gällande arbetsmiljöfrågor men inte minst gällande laboratoriesäkerhet.

Ensamarbete

Allt arbete ska planeras i samråd med närmaste chef och de gängse rutinerna för ensamarbete ska följas. För HR-relaterade frågor kontakta HR på hr@bkv.liu.se. Se även dokument "Om riskfyllt ensamarbete vid LiU" i högerkolumnen.

Checklista för laboratoriesäkerhet

För att på ett säkert sätt kunna stänga/dra ner på laborativ verksamhet både i ett distansläge, men även i händelse av en eventuell nedstängning av Linköpings universitet, har vi tagit fram en checklista med punkter att följa. Du hittar den här nedan.

Hantering av kroppsvätskor och human vävnad, covid-19

För att minska risken för smitta vid hantering av kroppsvätskor och vävnader ska alla prover från givare med okänd smittstatus hanteras på minst skyddsnivå 2, då proverna kan innehålla Sars- CoV-2. Miljö- och säkerhetsenheten har sammanställt information och riktlinjer gällande hantering av kroppsvätskor och humant material, se dokumentet nedan.

För frågor gällande laboratoriesäkerhet kontakta laboratoriesäkerhetsgruppen.

 

Verksamhet i distansläge: Arbetsmiljö

Arbeta hemifrån

Om du kan fullgöra dina arbetsuppgifter hemifrån ska du göra det, dock ska distansarbetet godkännas av närmaste chef. Om du som medarbetare önskar, kan du själv låna hem utrustning som skärm, tangentbord etcetera, men tänk på att det ska vara enkelt att ta tillbaka utrustningen till arbetsplatsen. Läs mer här.

Arbete i ordinarie arbetsmiljö

Om du inte kan eller har förutsättningar för att arbeta hemifrån ska du arbeta från arbetsplatsen. Du behöver då ha dialog med din närmaste chef om när och hur detta sker i syfte att undvika att flera medarbetare vistas i ett och samma labb eller kontor.

Stöd eller hjälp

Nu när arbetsmiljön förändras för många finns det risk att både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön försämras. Det är därför viktigt att du har regelbunden kontakt med din närmaste chef och tar kontakt med din chef eller HR-partner om du behöver någon form av stöd eller hjälp.

Sjukdom

Sjukdom – Förändrade regler gällande karensavdrag och krav på sjukintyg under de första 14 dagarna. Tänk på att sedvanliga rutiner gäller för sjukanmälan. Läs mer här.

HR-relaterade frågor

Du som medarbetare är välkommen att ställa HR-relaterade frågor till HR-funktionens brevlåda HR@bkv.liu.se, eller läsa mer på LiU:s insidan här.


Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-04-06