Göm menyn

Strålskydd

Förberedelser inför använding av isotoper

 • Inför planerad användning av isotoper skall strålskyddskoordinator Åsa Schippert kontaktas
 • Lokalt tillstånd för isotophantering söks av gruppledaren hos Radiofysikavdelningen
 • Inköp görs av tillståndsansvarig eller av person som fått delegation av tillståndsansvarig
 • Alla inköp ska registreras hos radiofysikavdelningen. Registrering sker på blankett Radionuklidleverans som finns till höger under Blanketter - webbaserade.

Strålskyddsrond

 • Radiofysikavdelningen kommer på årlig strålskyddsrond till alla arbetsplatser som hanterar isotop

Utbildning

 • All personal som hanterar isotop ska genomgå utbildning via radiofysikavdelningen. Utbildningen ges årligen.
 • Studenter informeras och lärs upp av ansvarig handledare

Loggbok

 • Loggbok över användningen av isotopen ska föras på varje arbetsplats
 • Ankomstregistrera datum och mängd och bokför sedan varje uttag med volym och datum
 • Skriv också när behållaren är tom eller om den är för gammal och bör kastas

Avfall

 • Avfall samlas upp i kartonger som märks upp med speciella etiketter och lämnas för avklingning på avsedd plats, kontakta Åsa
   

För de laboratorier som innehar Lokalt Medgivande skall dess kontaktperson se till att en fullständig kopia av strålskyddshandboken tillsammans med lokala inlägg finns tillgänglig på laboratoriet. Se Relaterad information till höger.

Strålskyddsregler tillsammans med Laboratoriesäkerhetshandboken finns även de under Relaterad information till höger.

 

 

kontakt

Åsa Schippert, strålskyddskoordinator
Telefon: 010-103 26 63
E-post: asa.schippert@liu.se
 

blanketter - webbaserade

relaterad information

 


Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-10-05