Göm menyn

Instruktioner för strålskyddsombud

Instruktion för strålskyddsombud vid IKEs laboratoriearbetsplatser.

Som strålskyddsombud skall du:

 • Vara en resurs på arbetsplatsen för frågor rörande strålskydd och vid behov vidarebefordra frågorna till koordinator för strålskydd.
 • Se till att lokalt tillstånd för isotoper finns och följs samt att aktuell information finns om de isotoper som används.
 • Beställa och delta i skyddsrond för isotoper en gång per år. Kallelse kommer från radiofysikavdelningen.
 • Kontinuerligt påminna om att lagar, förordningar och regler beträffande arbete med radioaktivitet/ isotoper på arbetsplatsen ska följas.
  (Laboratoriesäkerhetshandboken – Strålskydd)
 • Se till att allt arbete sker enligt de rutiner och regler som gäller.
 • Introducera nya användare av isotoper på arbetsplatsen.
 • Skriva och hålla lokala tillägg till strålskyddshandboken aktuella.
 • Föra loggbok över de isotoper som används på arbetsplatsen.
 • Se till att märkning och förvaring av radioaktivitet görs på ett korrekt sätt.
 • Meddela avdelningschef, koordinator för strålskydd och prefekt om verksamheten eller kommande förändringar i verksamheten innebär en risk för att regelverket inte följs.
 • Använda 2% av heltid till dina arbetsmiljöuppgifter inom strålskydd.

Instruktionen fastställd 2014-06-11 av laboratoriesäkerhetsgruppen vid IKE i samråd med koordinator för strålskydd.

Utskriftsvänlig version (pdf)

 

kontakt

Åsa Schippert, strålskyddskoordinator
Telefon: 010-103 26 63
E-post: asa.schippert@liu.se
 

blanketter - webbaserade

relaterad information

 


Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-10-05