Göm menyn

LiU:s miljöhandbok för kontorsverksamhet

I miljöhandboken finns information om hur LiU arbetar med områdena Avfall och källsortering, Energianvändning, Resor och transporter, Upphandling och inköp.

 

arbetande studenter

Kontaktinformation

Har du frågor eller synpunkter angående LiU:s miljöarbete är du välkommen att höra av dig på miljo@liu.se eller kontakta någon av nedanstående:

SÄKERHETSCHEF OCH ENHETSCHEF 

Annevi Fredäng
telefon: 013-28 23 40
e-post: annevi.fredang@liu.se

 

MILJÖSTRATEG

Anna Gustafsson
telefon: 013-28 10 86
e-post: anna.a.gustafsson@liu.se

 

KOORDINATOR MILJÖ OCH SÄKERHET

Helena Tegehed Dahlin
telefon: 013 - 28 17 40
e-post: helena.tegehed.dahlin@liu.se


laboratoriesäkerhet

Hanna Wessman
telefon: 013-28 15 64
e-post: hanna.wessman@liu.se

 

koordinator Kemikaliefrågor

Petra Hagstrand
telefon: 013-28 20 33
e-post: petra.hagstrand@liu.se

 

koordinator Biosäkerhet

Charlotte Immerstrand
telefon: 013-28 58 16
e-post: charlotte.immerstrand@liu.se

 

koordinator Brandsäkerhet

Rekrytering pågår

 

 

Miljösamordnare vid institutioner och enheter

På varje institution finns det en utnämnd miljörepresentant som ansvarar för miljöarbetet på institutionsnivå. Om du har frågor kring miljöarbetet på en särskild institution eller enhet - kontakta berörd miljösamordnare.

Lokala miljösamordnare


Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-09-05