Göm menyn

Miljöhänsyn vid upphandling och inköp vid LiU

Värdet av den offentliga upphandlingen från svenska staten, kommuner och landsting motsvarar minst 800 miljarder kronor. Genom att ställa miljökrav vid upphandling och inköp kan LiU bidra till både direkta miljöförbättringar och till utvecklingen av miljöanpassade varor och tjänster.

I samband med upphandling och inköp av varor och tjänster har LiU möjlighet att ställa miljökrav. Som stöd i arbetet finns information på Upphandlingsmyndighetens hemsida

Vid avrop från befintliga avtal kan miljöhänsyn tas genom att man väljer de produkter med bäst miljöprestanda inom ramen för det gällande avtalet.


Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-04-08