Göm menyn

Resor

campusbussResor och möten är en viktig del av LiU:s verksamhet. Samtidigt är klimatpåverkan från resor en av universitetets betydande miljöaspekter. Därför ska miljöhänsyn vägas in i alla beslut om resor. För möten kan miljöhänsyn vägas in exempelvis genom att hänsyn tas till:

  • form av möte – fysiskt möte alternativt resfritt möte (telefonmöte, videokonferens etcetera)
  • tidpunkt för mötets början och slut – för att anpassa till tidtabell för miljövänligt resesätt
  • plats för mötet – för att minimera resvägarna och deltagarnas behov av att tvingas välja miljöbelastande resesätt.

LiU uppmuntrar till ökad användning av resfria möten.

 

Hjälp med:

Onlinemöten och arbeta på distans:
Information och system

Telefonkonferens
Information och instruktion

Hyra miljöbil
Kontakta Post & Transport/Biluthyrningen
telefon: 013-28 40 80
hemsida: www.liu.se/insidan/service/post-transport

 


Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-05-21