Göm menyn

Källsorteringsguide - så sorterar du ditt avfall på LiU!

 

A-L

A

Adressetiketter
Brännbart.

Aluminiumfolie
Metallförpackningar.

B

Bandage

Brännbart.

Batteri
Batterier, särskilda kärl.

Bildskärm
Elavfall.

Brandvarnare
Elavfall, men tänk på att ta bort batteriet!

Böcker
Böcker med mjuk pärm sorteras som tidning.
Böcker med hård pärm sorteras som brännbart.

C

CD-fodral
Brännbart.

CD/DVD/Blu-Ray-skivor
Brännbart.

CD-spelare
Elavfall.

Cellplast

Brännbart.

D

Datorer

Kontakta LiU-IT för rensning och omhändertagande.

Disktrasor
Brännbart.

Dricksglas
Deponi

Lämna INTE glas i brännbart, skaderisken är stor vid hämtning. Kontakta lokalvården om sorteringskärl för deponi saknas.

E

Elkabel
Elavfall.

Engångsmugg -papper
Pappersförpackningar.

Engångsmugg -plast

Plastförpackningar.

Engångstallrik (papperstallrik)
(Någorlunda) rena tallrikar sorteras som pappersförpackning. Annars brännbart.

F

Ficklampa
Elavfall. Tänk på att ta bort batteriet först!

Frigolit
Brännbart.

Färgrester
Farligt avfall.

Färgburkar
Tom och torr - metallförpackningar.

Med färgrester - farligt avfall.

G

Gips

Deponi.

Glasburk
Glasförpackningar.

Glasflaska -ej pant
Glasförpackningar.

Glödlampa
Elavfall/farligt avfall. Sorteras i separat fraktion tillsammans med övriga lampor.

Gummihandskar
Brännbart.

K

Kanyler
Hanteras som skärande/stickande avfall. Se Laboratoriesäkerhetshandboken.

Kapsyler
Metall- eller plastförpackning.

Kassettband
Brännbart.

Kassettbandspelare
Elavfall.

Kemikalier
Farligt avfall. Se Laboratoriesäkerhetshandboken för mer information.

Keramik
Deponi.

Klocka
Elavfall. Tänk på att ta bort batteriet om möjligt!

Knivar
Skärande/stickande avfall.

Konservburk
Metallförpackningar.

Kontorspapper
Allt "vitpapper", veckotidningar och reklam sorteras som kontorspapper.

Kuvert
Brännbart. Bemödar du dig med att ta bort delar med klister/plast kan kuverten sorteras som kontorspapper.

Kyl- och frysmöbler
Beställ hämtning av Tekniska verken. Kontakta lokalvården eller post- och husservice vid frågetecken.

L

Laboratorieavfall
Hanteras enligt Laboratoriesäkerhetshandboken.

Lim
Farligt avfall.

Lock -metall
Metallförpackningar.

Lock -plast

Plastförpackningar.

Lysrör
Elavfall/farligt avfall. Sorteras i separat fraktion tillsammans med övriga lampor.

Lågenergilampa
Elavfall/farligt. Sorteras i separat fraktion tillsammans med övriga lampor.

Läkemedel
Hanteras enligt separat rutin.

Lösningsmedel
Farligt avfall.

 

M-Ö

M

Maskindiskmedel
Farligt avfall.

Matavfall
I fraktionen för Gröna Linjen/matavfall (som finns i D-huset, Key-huset, Kårallen, B-huset, E-huset och Fysikhuset på campus Valla och i alla byggnader på campus Norrköping förutom hus Spetsen) alternativt i fraktionen för brännbart.

Metallburk
Metallförpackningar.

Metalltub
Metallförpackningar.

Mjukplast

Plastförpackningar.

Mjölkkartonger
Tom kartong sorteras som pappersförpackning.

Mobiltelefon
Elavfall. Batteri i särskild fraktion.

Möbler
Återbruket (logga in med LiU-id) eller grovavfall. Kontakta LiU-Service/Post- och husservice. 

P

Pappersrulle
Pappersförpackningar.

Pennor
Brännbart.

PET-flaskor
PET-flaskor, pant.

Plastburk
Plastförpackningar.

Plastfolie
Plastförpackningar.

Plastpåse
Plastförpackningar.

Plåster
Brännbart.

Porslin
Deponi eller brännbart (enstaka föremål om kärl för sortering saknas. Emballeras väl!)

Pärmar
Återbruket (logga in med LiU-id) eller brännbart.

R

Radergummi
Brännbart.

Radioapparat
Elavfall.

Reklamblad/broschyr
Kontorspapper.

S

Sax
Metallskrot eller brännbart.

Spegelglas
Deponi.

Spik & Skruv
Metallskrot.

Sprayflaskor
Tomma sprayflaskor lämnas som metallförpackning eller hård plastförpackning. Ej tömda flaskor lämnas som farligt avfall.

Sprutor
Sprutor sorteras som brännbart. OBS! Ej kanyler. Se "Kanyler".

Stearinljus
Brännbart.

Säkringar
Deponi.

T

Tejp

Brännbart.

Termometer
Elektroniska termometrar hanteras som elektronikavfall. Kvicksilvertermometrar hanteras som kvicksilverhaltigt farligt avfall. Övriga termometrar läggs i skåp för farligt avfall för vidare utredning.

Textilier
Brännbart.

Tidningar
Kontorspapper.

Toner -skrivare

Kontakta LiU-Service/Post- och husservice.

Trä
Brännbart om det inte innehåller impregneringsmedel. Finns separat fraktion för trä ska denna användas. 

V

Verktyg
El- eller batteridrivna verktyg räknas som elavfall och övriga verktyg kan slängas som metallskrot.

Värmeljushållare
Utbrända värmeljus dvs aluminiumhylsan sorteras som metallförpackning. Ta bort veken.

W

Wellpapp
Sorteras som pappersförpackning.Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-10-16