Göm menyn

Instruktioner för miljöombud

Instruktion för arbetsmiljö/miljöombud vid BKV:s laboratoriearbetsplatser

Som arbetsmiljö/miljöombud skall du:

  • Fungera som en länk för information i båda riktningarna mellan BKV:s koordinator för arbetsmiljö/miljö och de anställda på den eller de avdelningar som uppdraget gäller för, och regelbundet informera dem om miljöarbetet
  • Delta i möten med koordinator och informationsträffar om miljöfrågor som anordnas av Linköpings Universitet och Landstinget i Östergötland
  • Vara en resurs vid arbetsplatsen rörande miljöfrågor och lagbevakning
  • Meddela avdelningschef, koordinator och prefekt om verksamheten eller kommande förändringar i verksamheten innebär risk för att regelverket för hälsa och miljö inte följs
  • Regelbundet påminna om att flaskor och andra kärl ska vara tydligt märkta med produktnamn och farosymbol
  • Känna till rutiner för hantering av farligt avfall och källsortering
  • Påtala eventuella brister i hanteringen av farligt avfall på berörd avdelning till koordinator för arbetsmiljö/miljö, avdelningschef och prefekt
  • Delta i skyddsronder
  • Använda 2 % av heltid till dina arbetsuppgifter inom miljöarbetet

Instruktionen fastställd 2014-06-11 av laboratoriesäkerhetsgruppen vid fd IKE i samråd med koordinator för arbetsmiljö/miljö.

Utskriftsvänlig version (pdf)

 

kontakt

Karin Söderman, samordnare arbetsmiljö och miljö
Telefon: 010-103 37 64
E-post: karin.soderman@liu.se

Camilla Skoglund, miljösamordnare BKV
Telefon: 010-103 15 15
E-post: camilla.skoglund@liu.se

 

Relaterade länkar


Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-03-05