Göm menyn

Farligt avfall

Rutiner för omhändertagande av farligt avfall

För information om rutiner för farligt avfall, se Avfallsförordningen AFS 2011-19 (insamling, hantering, omhändertagande, behandling och borttransport).

Vid frågor kring hantering av farligt avfall kontakta Karin Söderman på telefon: 010-103 37 64.

Insamling av farligt avfall på arbetsplatsen:

 • Farligt avfall som ska skickas ska förvaras så kort tid som möjlig på arbetsplatsen.
 • Kemikalier ska förvaras i ventilerat utrymme, tex dragskåp eller kemikalieskåp, som är anpassade för innehållet.
 • Syror och baser ska förvars åtskilda.
 • Brandfarliga ämnen ska förvaras åtskilt från giftiga ämnen.
 • För information om kemikalier, gå till IKEs hemsidan och klicka på KLARA
 • Förvaringsplatsen ska vara skyltad.
 • På arbetsplatsen ska det finnas hinkar med absorptionsmedlet tex vermiculit.(Använd vermiculit om du spiller ut eller ska frakta iväg farliga kemikalier.)

För att kunna blanda avfall måste man ta reda på vad som kan blandas i samma kärl. Märk innehållet i kärlet noga!

Vissa kemiska avfall får inte transporteras utan måste behandlas på plats. Vid användning av denna typ av ämnen ska riskbedömning göras. Vid behov av hjälp kontakta Hanna Wessman på telefon: 013-281564.

Lämna farligt avfall

Allt farligt avfall lämnas på plan 7, Cellbiologen. Om du behöver slänga kemikalier, ta i första hand kontakt med ansvariga för farligt avfall Elisabet Hollén eller Mats Söderström och bestäm en tid. Om ingen av dem är anträffbar kan ditt lokala kemikalie- eller miljöombud hjälpa dig.

Viktigt att följa nedanstående instruktion:

 1. Märk avfallskärlet med:
  - Typ av avfall
  - Mängd
  - Koncentration
  - Uppgiftslämnare

 2. Skriv in i loggboken
  -
  Vad som ställs ner
  - Från vem
  - Datum

Karin Söderman ansvarar för att avfallet hämtas av COOR.

kontakt

Karin Söderman, samordnare arbetsmiljö och miljö
Telefon: 010-103 37 64
E-post: karin.soderman@liu.se

Camilla Skoglund, miljösamordnare BKV
Telefon: 010-103 15 15
E-post: camilla.skoglund@liu.se

 

Relaterade länkar


Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-03-05