Göm menyn

Lika villkor

Människor är avgörande för IKEs målsättningar att göra goda och enastående insatser inom forskning och utbildning. Lika villkor är fundamentala för att människor skall kunna uppnå sin fulla potential. IKEs strategi är att behandla alla verksamma inom institutionen lika, både anställda och studenter, oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Lika villkor gäller för anställdas arbetsförhållanden, löner, delaktighet, karriärmöjligheter och möjligheter att förena yrkeskarriär med ansvar för hem och familj.

Linköpings universitet accepterar under inga omständigheter att kränkande behandling, det vill säga kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier eller diskriminering förekommer.

Vägledning för hantering av kränkande behandling vid Linköpings universitet (pdf)

Här kan du läsa handlingsplan Lika Villkor - 170907 (pdf)

Här kan du läsa uppföljningen av handlingsplanen för arbetsmiljö och lika villkor 2017 (pdf)

För mer information besök LiUs webbsida för Lika Villkor>>

ombud vid ike

Gizeh Perez-Tenorio
Telefon: 010-103 20 08
E-post: gizeh.perez-tenorio@liu.se

Colm Nestor
Telefon: 013-28 26 54
E-post: colm.nestor@liu.se

 

Relaterade länkar


Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-12-11