Göm menyn

Uppdragsbeskrivning lika villkorsombud

Som lika villkorsombud på IKE skall du:

  • Fungera som en informationslänk mellan Strategigruppen för Lika Villkor och dess resursgrupper och institutionen.
  • Vara ledamot och delta i Lokala Samverkansgruppen (LSG) på IKE. Om flera ombud finns kan ombuden turas om.
  • Lyfta aktuella frågor gällande Lika Villkor till LSG. Båda ombuden kan delta på LSG om så krävs för frågans art.
  • Delta i introduktionen av nya medarbetare i samråd med Personalintendenten.
  • Vara en resurs i Lika Villkorsarbetet på Institutionen.
  • Vara en resurs vid upprättande och revidering av handlingsplaner för Lika Villkor.
  • Minst en gång per år delta på avdelningsmöten på IKE för att på så sätt sprida information om Institutionens och LIUs Lika Villkorsarbete.
  • Förse administratör ansvarig för IKEs veckobrev med aktuell information om Lika Villkorsarbetet på IKE/LIU.
  • Komma med förslag till insatser kring Lika Villkorsarbete och Lika villkorsutbildning på IKE.
  • Använda den uppdragsprocent du har erhållit (max 8%) för ditt Lika villkoruppdrag.

 

ombud vid ike

Gizeh Perez-Tenorio
Telefon: 010-103 20 08
E-post: gizeh.perez-tenorio@liu.se

Colm Nestor
Telefon: 013-28 26 54
E-post: colm.nestor@liu.se

 

Relaterade länkar


Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-12-11