Göm menyn

Välkommen till
laboratoriesäkerhetshandboken!

Laboratoriesäkerhetshandboken är tänkt som ett stöd till och verktyg för alla med laboratorieverksamhet vid Linköpings universitet och Region Östergötland (fd Landstinget i Östergötland)! Hittar du något som är fel, länkar som inte funkar eller har frågor - tveka inte att ta kontakt! Enklast gör du det genom att mejla till sidansvarig, se längst ner på sidan.

Region Östergötland och Linköpings universitet bedriver en omfattande och mycket varierad laboratorieverksamhet som är prövad respektive anmäld enligt Miljöbalken. Förutom miljöbalken med tillhörande förordningar och författningar berörs laboratorieverksamheten av ett stort antal andra lagar, förordningar och föreskrifter från ett tiotal myndigheter.

Inom ramen för SAMS-avtalet har denna handbok upprättats som ett stöd för verksamheten. Handboken innehåller lagkrav, regler och rutiner samt tolkningar, praktiska råd och tips om hur lagar och föreskrifter ska kunna uppfyllas. Mer om föreskrifter och regler för olika områden hittar du under rubrikerna till vänster. Handboken innehåller också kontaktuppgifter till ansvariga och sakkunniga personer samt länkar till annan relevant information. Handboken uppdateras kontinuerligt .

Observera att laboratoriesäkerhetshandboken är ett informationsmaterial – det är alltid lagstiftning och myndigheters föreskrifter som gäller!

Om du har problem att öppna dokument eller länkar - prova att öppna sidan (klistra in webbadressen) i en annan webbläsare! 

Nyheter i handboken

  • 2021-03-02: Information om EU lagstiftning som reglerar kemikalier som räknas till sprängämnesprekursorer bl a gällande inköp, se mer information i avsnittet om Förbud, tillstånd, begränsningar och andra krav.

  • 2021-02-01: Exponering för eller smitta av nya coronaviruset som ger covid-19 hos medarbetare/student i samband med arbete/studier, ska anmälas som allvarligt tillbud till Arbetsmiljöverket och i vissa fall även som arbetssjukdom. Mer information i avsnittet Nödläge, olycka, tillbud.

  • 2021-02-01: Inventeringsperioden år 2021 pågår 25 januari till 30 april 2021. Inventering av kemiska produkter behöver genomföras trots rådande pandemi. Inventeringsperioden är förlängd jämfört med tidigare år så att den ska kunna genomföras med hänsyn till rådande restriktioner i Sverige och i linje med LiUs riktlinjer för att förhindra smittspridningen, läs mer i avsnittet "Kemikaliehanteringssystemet KLARA". 

  • 2020-12-22: Den kommande inventeringen av kemiska produkter startar inte 1 januari såsom den brukar, detta pga restriktionerna kopplade till Coronapandemin för att begränsa smittspridning. De som är utsedda som inventerare har fått/kommer att få meddelande via kemikaliesystemet KLARA om att inventeringen är framskjuten. Nya besked om när och hur inventeringen 2021 ska genomföras kommer att skickas ut från LiU:s kemikaliekoordinator när restriktionerna medger att arbetet kan startas. Samlad information om LiU:s agerande och restriktioner finns på LiU:s webbsida om Coronavirus.

  • 2020-12-02: Ny blankett för att riskbedöma risk för smitta eller smittspridning under covid-19-pandemi finns tillgänglig via höger kolumnen i avsnittet Riskbedömning. Avsnittet har också kompletterats med en bild som summerar en riskbedömningsprocess

  • 2020-11-27: En ny version finns publicerad av riktlinje gällande hantering av kroppsvätskor och human vävnad med avseende på covid-19 och ersätter tidigare version daterat april 2020. 

  • 2020-11-26: Information om brist på skyddsutrustning och vissa material finns på ett nytt avsnitt där allmän information om skyddsutrustning har samlats i, se avsnittet Allmänt om skyddsutrustning.  

  • 2020-11-17: Uppdaterad information om vad man bör tänka på vid distansläge eller nedstängning av labb inför de olika scenario som presenterats inför vårterminen 2021. Informationen i form av en checklista finns i avsnittet om Rutiner och instruktioner vid labb på LiU. Denna checklista kan även var ett stöd t ex inför längre frånvaro från labb t ex nedstängning över sommaren. 

  • 2020-11-11: Ny rutin för inköp av kemiska produkter som innebär löpande registrering av gjorda inköp i kemikaliehanteringssystemet KLARA finns i avsnittet Kemikaliehantering, Inköp och tillverkning.  

  • 2020-06-17: Information om vad man bör tänka på vid distansläge eller nedstängning av labb finns i avsnittet om Rutiner och instruktioner vid labb på LiU. Denna checklista kan även var ett stöd t ex inför längre frånvaro från labb t ex nedstängning över sommaren.

 

Tidigare nyheter finns här!

 


Logotyp_LiU_RÖ.160114

 


SAMS - samarbetsavtal LiU och Region Östergötland

LiU och Region Östergötland har i många år samverkat i frågor som rör dels utbildning och forskning men även hälso- och sjukvårdsverksamhet. SAMS-avtalet från 2008 syftar till att skapa en organisation där samverkan sker och gemensamma beslut kan fattas i frågor som rör Arbetsmiljö, Miljö och Säkerhet (SAMS).

Information om avtalet finns också via Region Östergötlands webbplats om forskning och innovation, där grupper, råd och samverkansorgan beskrivs.


 

Kontaktuppgifter

Vid synpunkter på eller frågor om handboken kontakta gärna:

Hanna Wessman,
koordinator Laboratoriesäkerhet LiU,
telefon 013-28 15 64

 

Ämnessidorna i handboken innehåller kontaktuppgifter till personer med kompetens inom respektive område. 


Sidansvarig: hanna.wessman@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-03-30