Göm menyn

Utbildningslaboratorier

ordningpersonligt skyddkemikalier

 

 

 

 

biohazardbrandmiljö

 

 

 

 

frågor

 

SAMS - samarbetsavtal LiU och Region Östergötland

LiU och Region Östergötland har i många år samverkat i frågor som rör dels utbildning och forskning men även hälso- och sjukvårdsverksamhet. SAMS-avtalet från 2008 syftar till att skapa en organisation där samverkan sker och gemensamma beslut kan fattas i frågor som rör Arbetsmiljö, Miljö och Säkerhet (SAMS).

Information om avtalet finns också via Region Östergötlands webbplats om forskning och innovation, där grupper, råd och samverkansorgan beskrivs.

 


Sidansvarig: hanna.wessman@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-03-30