Göm menyn

Personligt skydd

Labbrock

Vid all verksamhet på labb.

Skyddsglasögon

Vid arbete som medför risk för frätande stänk, ångor, splitter eller gnistor.

Handskar

Vid hantering av farliga ämnen samt human vävnad. Handskar tillverkas i olika material, fråga handledaren vilken typ ni ska använda om tveksamhet föreligger.

Dragskåp

Vid hantering av farliga ämnen, framför allt om dessa är flyktiga, innebär risk för dammbildning samt vid risk för frätande stänk.


Det som nämns ovan är den skyddsutrustning som normalt behövs, i vissa fall krävs ytterligare skydd i form av till exempel munskydd, ansiktsmask, helkroppstäckande skyddskläder eller barriärkräm.

Är du osäker på vilken typ av skydd du ska använda, fråga labbhandledaren!

 

SAMS - samarbetsavtal LiU och Region Östergötland

LiU och Region Östergötland har i många år samverkat i frågor som rör dels utbildning och forskning men även hälso- och sjukvårdsverksamhet. SAMS-avtalet från 2008 syftar till att skapa en organisation där Samverkan sker och gemensamma beslut kan fattas i frågor som rör Arbetsmiljö, Miljö och Säkerhet (SAMS).

För mer information om avtalet och arbetsgrupper m.m. se SAMS hemsida.

 


Sidansvarig: hanna.wessman@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-06-27