Göm menyn

Avfall, Var rädd om miljön

Sortera

Sortera ditt avfall korrekt. Se LiU:s Källsorteringsguide.

Häll ut rätt saker

Häll inte ute farliga kemikalier i vasken, det kan resultera i skador på miljön eller ansamling av giftiga/explosiva ångor i lokalen.

Autoklavera

Autoklavera smittförande vfall innan det slängs.

 

SAMS - samarbetsavtal LiU och Region Östergötland

LiU och Region Östergötland har i många år samverkat i frågor som rör dels utbildning och forskning men även hälso- och sjukvårdsverksamhet. SAMS-avtalet från 2008 syftar till att skapa en organisation där Samverkan sker och gemensamma beslut kan fattas i frågor som rör Arbetsmiljö, Miljö och Säkerhet (SAMS).

För mer information om avtalet och arbetsgrupper m.m. se SAMS hemsida.

 


Sidansvarig: hanna.wessman@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-06-27