Göm menyn

Ordning och reda

Planera din tid

  • Hur lång tid kommer jag behöva för att utföra mitt arbete på ett säkert sätt?
  • Undvik stress genom att arbeta eftertänksamt.

Hygien vid laborativt arbete

  • Tvätta händerna innan och efter laborationen. Byt handskar efter varje moment för att minska kontamineringsrisk.
  • Rengör arbetsplatsen och plocka undan/diska enligt laboratoriets bestämmelser vid arbetets slut.
  • Drick eller ät aldrig på labb! Man vet aldrig vad som ägt rum där innan.

Ordning

  • Inga ytterkläder eller väskor får förekomma vid arbetsplatsen i laboratoriet.
  • Stäng luckan till dragskåpet, ett öppet dragskåp drar lika mycket energi som en liten villa.

Ta ansvar

  • Läs på innan så att du inte kommer oförberedd till labb.
  • Förvänta dig inte att andra ska utföra ditt arbete.
  • Visa hänsyn mot andra.

 

SAMS - samarbetsavtal LiU och Region Östergötland

LiU och Region Östergötland har i många år samverkat i frågor som rör dels utbildning och forskning men även hälso- och sjukvårdsverksamhet. SAMS-avtalet från 2008 syftar till att skapa en organisation där Samverkan sker och gemensamma beslut kan fattas i frågor som rör Arbetsmiljö, Miljö och Säkerhet (SAMS).

För mer information om avtalet och arbetsgrupper m.m. se SAMS hemsida.

 


Sidansvarig: hanna.wessman@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-06-27