Göm menyn

Kemikaliehantering

Riskbedömning

LiU:s mall för riskbedömning finns i höger menyn på sidan om Riskbedömning.

Ta alltid reda på riskerna med din kemikalie innan arbetets början, information finns i kemikaliens säkerhetsdatablad. Se i första hand rubrikerna:

  • 4, första hjälpen
  • 8, personligt skydd
  • 15, risk- och skyddsfraser

För att hitta säkerhetsdatablad, använd Kemikaliehanteringssystemet KLARA.

Märkning

Beredda lösningar av kemikalier förvaras i kemikalieflaskor lämpade för aktuell kemikalie.
Ge flaskorna korrekt märkning:

  • Kemikaliens namn
  • Koncentration
  • CAS-nummer
  • Eventuellt faropiktogram (vit-svart-röd märkning)
  • Datum för tillverkning
  • Vem som berett lösningen (för- och efternamn) samt vilken kurs eller enhet/avd

Förvaring

Förvara alla typer av kemikalier i godkända kemikalieskåp.
För att undvika olyckor, lagra inte kemikalier i dragskåp, framme på bänkar eller på högt placerade hyllor.

Minimera

Jobba alltid i så liten skala som möjligt för att minska åtgången av material och kemikalier.

Avfall

Häll inte ut/släng kemikalier om du inte vet att de är ofarliga.

 

SAMS - samarbetsavtal LiU och Region Östergötland

LiU och Region Östergötland har i många år samverkat i frågor som rör dels utbildning och forskning men även hälso- och sjukvårdsverksamhet. SAMS-avtalet från 2008 syftar till att skapa en organisation där Samverkan sker och gemensamma beslut kan fattas i frågor som rör Arbetsmiljö, Miljö och Säkerhet (SAMS).

För mer information om avtalet och arbetsgrupper m.m. se SAMS hemsida.

 


Sidansvarig: hanna.wessman@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-06-27