Göm menyn

Vem frågar jag?

Lokaler

Labbansvarig (kontaktuppgift finns på skylt utanför lokalen) eller avdelningens tekniker eller administratör.

Maskiner, apparatur

Labbhandledare eller labbansvarig (se ovan).

Kemikaliehantering

Kemikaliehanteringssystemet KLARA

Avfallshantering

Avfall & källsortering på LiU

Vid eget arbete

Handledare eller labbansvarig.
 

 

SAMS - samarbetsavtal LiU och Region Östergötland

LiU och Region Östergötland har i många år samverkat i frågor som rör dels utbildning och forskning men även hälso- och sjukvårdsverksamhet. SAMS-avtalet från 2008 syftar till att skapa en organisation där Samverkan sker och gemensamma beslut kan fattas i frågor som rör Arbetsmiljö, Miljö och Säkerhet (SAMS).

För mer information om avtalet och arbetsgrupper m.m. se SAMS hemsida.

 


Sidansvarig: hanna.wessman@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-06-27