Göm menyn

Brand, tillbud och olycka

Alla typer av olyckor som sker på arbetsplatsen skall dokumenteras så att ansvariga får vetskap om vad som hänt och kan vidta åtgärder så att det inte händer igen. Dokumentationen måste även göras för att universitetets försäkringar ska gälla om komplikationer uppstår. Formulär för anmälan av tillbud eller olycka fylls i tillsammans med labbhandledare.

Innan arbetets början se dig om i lokalen efter:

 • Nödutgång
 • Brandsläckningsverktyg
 • Nöddusch
 • Ögondusch
 • Första hjälpentavla

Fråga labbhandledare var uppsamlingsplatsen vid utrymning finns.

I nödfall, kontakta SOS alarm enligt

Mobiltelefon: 112

Campus Valla och Campus Norrköping, fast telefon: 0112

Medicinska Fakulteten, fast telefon: 00112

Någon bör gå och möta de utryckande fordonen, då det kan vara komplicerat att hitta i lokalerna.

Brand

Läs här om LiU:s utrymningsrutiner

Tillbud

Meddela labbhandledare och vid behov labbansvarig (kontaktuppgifter står på dörren till lokalen)/apparaturansvarig.
Utanför dagtid, kontakta väktarna.
LiU, Linköping och Norrköping: 013-28 58 88
US: 070-24 39 570

Olycka

Stänk av frätande/giftig kemikalie på hud eller i ögon

 • Följ instruktionerna i säkerhetsdatabladet, rubrik 4. Första hjälpen.
 • Vid behov, kontaktaSOS alarm enligt ovan.

Förtäring eller inhalering av kemikalier

 • Följ instruktionerna i säkerhetsdatabladet, rubrik 4. Första hjälpen.
 • Vid behov, kontakta giftinformationen. Dagtid: 08-33 12 31. Kvällstid: SOS alarm enligt ovan.

Övriga skador

 • Lindriga skador, behandlas på plats.
 • Större skador, kontakta SOS alarm enligt ovan.

Vid risk för bakteriologisk smitta

 

SAMS - samarbetsavtal LiU och Region Östergötland

LiU och Region Östergötland har i många år samverkat i frågor som rör dels utbildning och forskning men även hälso- och sjukvårdsverksamhet. SAMS-avtalet från 2008 syftar till att skapa en organisation där Samverkan sker och gemensamma beslut kan fattas i frågor som rör Arbetsmiljö, Miljö och Säkerhet (SAMS).

För mer information om avtalet och arbetsgrupper m.m. se SAMS hemsida.

 


Sidansvarig: hanna.wessman@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-06-27