Göm menyn

Biosäkerhet

Arbeta enligt god mikrobiologisk praxis för att skydda dig själv och andra, mer information finns på Folkhälsomyndighetens sida om biosäkerhet

 

Riskbedömning

Mer information om riskbedömning av biologiska agens och GMM finns under ämnesområdet Biosäkerhet
Ta alltid reda på riskerna med den mikroorganism ni ska använda innan arbetets början.

Märkning

Märk plattor och kolvar med:

  • Organismens namn
  • Datum för odlingsstart
  • Gruppens namn

Notera att petriskålar alltid ska märkas i botten (lock kan ramla av eller blandas ihop).

Förvaring

Förvara aldrig mikroorganismer på oskyddad bänk.

Avfall

Autoklavera smittförande avfall innan det slängs. 

 

SAMS - samarbetsavtal LiU och Region Östergötland

LiU och Region Östergötland har i många år samverkat i frågor som rör dels utbildning och forskning men även hälso- och sjukvårdsverksamhet. SAMS-avtalet från 2008 syftar till att skapa en organisation där Samverkan sker och gemensamma beslut kan fattas i frågor som rör Arbetsmiljö, Miljö och Säkerhet (SAMS).

För mer information om avtalet och arbetsgrupper m.m. se SAMS hemsida.

 


Sidansvarig: hanna.wessman@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-10-09