Göm menyn

Strålskydd

 

Strålningsarbetet regleras, förutom av arbetsmiljölagen, av särskild lagstiftning, Strålskyddslagen (SFS 2018:396) och Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) föreskrifter, som anger de övergripande kraven på strålskyddsorganisation, tillstånd, berättigande, kompetens/utbildning och kvalitetssäkring som är en förutsättning för ett gott verksamhetsstrålskydd. Strålskyddshandboken och dess huvuddokument Strålskyddsregler vid Region Östergötland och Linköpings universitet: Laboratorieverksamhet med Lokalt Medgivande är LiU’s & Regionens gemensamma stöddokument för strålskyddsansvariga och personal i arbete med joniserande strålning för implementering av myndigheternas strålskyddskrav på lokal nivå.

För de laboratorier som innehar Lokalt Medgivande skall dess kontaktperson se till att en fullständig kopia av strålskyddshandboken tillsammans med lokala inlägg finns tillgänglig på laboratoriet. Se Den lokala Strålskyddshandboken (pdf, 151 kB)

Strålskyddsreglerna finns tillgängliga tillsammans med kompletterande material via denna webbplats (Laboratoriesäkerhetshandboken).

Kontaktuppgifter

Strålskyddsfysiker
Tel: 010-103 17 52 (p-sök 1752), 0733-795873
 
 
Registrera Radionuklidleverans här.
 
Uppdatera persondosimeteranvändande här.

Besöksadress:

Strålskyddssektionen
Medicinsk strålningsfysik
O-huset ingång 34, plan 08
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

 


Sidansvarig: magnus.gardestig@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-03-28