Göm menyn

ingår i Strålskyddsregler vid Region Östergötland och Linköpings universitet: Laboratorieverksamhet med Lokalt Medgivande

Typer av [joniserande] strålning

Ur strålskyddssynpunkt är det viktigt att veta vilken typ av strålning som är aktuell, eftersom det är stor skillnad i strålskärmningsmetodik och den biologisk effekt för de olika strålslagen. Det finns framförallt fyra strålslag:


Alfastrålning (α): frigörs vid radioaktiva sönderfall. Partikeln innehåller 2 protoner och 2 neutroner, har kort räckvidd (några cm i luft, upp till 0.1 mm i vävnad), men är mycket energirik. Medför inget strålskyddsproblem vid extern bestrålning, men kan innebära strålskyddsproblem vid intern kontaminering av alfastrålare (via inandning/gastrointag).

Betastrålning (ß): frigörs vid radioaktivt sönderfall. Partikeln består av en elektron, har begränsad räckvidd, från några mm till 10 m i luft, beroende på energi. Kan orsaka erytem vid bestrålning av oskyddad hud och katarakt i ögonlinsen vid långvarig bestrålning av ögon. Kan innebära strålskyddsproblem vid intern kontaminering av betastrålare (via inandning/gastrointag).

Gammastrålning (γ): frigörs vid radioaktivt sönderfall. Strålningen består av elektromagnetisk vågor, har i princip oändlig räckvidd men avtar med djupet i materia, ju tätare ämne desto snabbare avtagande. Av denna anledning är det bra att använda ett högatomärt ämne som ex. bly vid strålskydd.
Röntgenstrålning: strålning som produceras i acceleratorer och röntgenapparater. Strålningen består av elektromagnetisk vågor med samma egenskaper som gammastrålning.

Neutroner (n): frigörs vid kärnklyvning samt vid vissa reaktioner mellan joniserande strålning och atomkärnor. Oladdad partikel, energirik. Avtar med djupet i materia, mest effektivt i lätta väterika material, ex. vatten.

Notera att vid radioaktiva sönderfall kan kombinationer av flera strålslag förekomma.

 

Beskrivning av lämplig skärmning för respektive radionuklid och strålslag återfinns i datablad i strålskyddshandbokens bilagor.

 


Sidansvarig: tobias.lindbergh@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-02-18