Göm menyn

ingår i Strålskyddsregler vid Region Östergötland och Linköpings universitet: Laboratorieverksamhet med Lokalt Medgivande

Avfallshantering

Radioaktivt avfall som lämnas vid Radionuklidcentralen (RNC), US (plan 08, hiss A) eller i IFM’s kemikalieavfallsförråd (B:525), skall vara märkt med komplett ifylld avfallsetikett, se bilder till höger. Strålskyddssektionen lämnar ut avfallsetiketter samt nycklar till RNC. I övrigt gäller reglerna för fast och flytande avfall enligt respektive avsnitt.

Avfallsreglerna är formulerade enbart med tanke på strålningsrisker. Andra kriterier på avfallet, som toxicitet, brandrisk, smittorisk etc. skall också bedömas och kan medföra att avfall ej får avyttras lokalt, oavsett aktivitetsinnehåll.

Radioaktivt avfall som inte uppfyller reglerna för temporär deponering vid RNC eller vid IFM’s kemikalieförråd i väntan på avklingning för avyttring, skall kvarstanna på respektive laboratorium tills överenskommelse om lämpligt avyttringssätt träffats med strålskyddssektionen. Detta gäller särskilt fasta/slutna strålkällor.

Radioaktivt avfall ska dokumenteras. Mallar för avfallsdokumentation finns här.

Avfallsplan

(SSM FS 2018:1, 5 kap. 9§)

I den lokala strålskyddshandboken ska finnas en avfallsplan som beskriver det radioaktiva avfall som uppkommer i verksamheten, inklusive utsläpp och slutligt omhändertagande av avfallet. Denna avfallsplan måste uppdateras före nya radionuklider eller nya metoder tas i bruk.

 

Avfallsetikett vit

Avfallsetikett vit


Avfallsetikett gul

Avfallsetikett gulSidansvarig: magnus.gardestig@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-02-25