Göm menyn

Säker arbetsmiljö på labb

I laboratorier hanteras och används ofta kemikalier, mikroorganismer eller biologiska agens. Dessutom innebär arbete i laboratoriemiljö ofta hantering av gaser, tryckkärl eller trycksatta anordningar, utrustning med laser eller strålkällor. Det finns ett flertal föreskrifter från olika myndigheter som reglerar hur arbete på laboratorium ska utföras för att vara säkert. Mer om föreskrifter och regler för olika områden hittar du under rubrikerna till vänster.

Sammantaget betyder det att det vid laboratoriearbete kan finnas ett stort antal riskkällor att ta hänsyn till. Ett krav som är genomgående i samtliga föreskrifter är att riskbedömning ska göras inför allt arbete på laboratorium (försök, experiment, laborationer eller analyser)!

 

Här under rubriken Säker arbetsmiljö på labb finns information om arbetsmiljö på labb utifrån ett organisations och myndighetsperspektiv, vilken typ av kontroller som måste genomföras mm. Under de olika Ämnessidorna finns specifik information som gäller för olika ämnen eller områden.

 

 

SAMS - samarbetsavtal LiU och Region Östergötland

LiU och Region Östergötland har i många år samverkat i frågor som rör dels utbildning och forskning men även hälso- och sjukvårdsverksamhet. SAMS-avtalet från 2008 syftar till att skapa en organisation där Samverkan sker och gemensamma beslut kan fattas i frågor som rör Arbetsmiljö, Miljö och Säkerhet (SAMS).

För mer information om avtalet och arbetsgrupper m.m. se SAMS hemsida.Kontaktuppgifter

Monika Rissanen
Personalkonsult, LiU
013-281029

Hanna Wessman,
koordinator Laboratoriesäkerhet LiU,
telefon 013-28 15 64

Jessica Arvidsson
HR-strateg, Region Östergötland
telefon 010-103 72 02


Sidansvarig: hanna.wessman@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-06-27