Göm menyn

Om ämnessidorna

Med hjälp av SAMS arbetsgrupper har ämnessidor skapats i Laboratoriesäkerhetshandboken. De olika sidorna innehåller fördjupad information om de regler och föreskrifter som gäller för ämnet i fråga. Det kan t ex gälla regler för tillstånd, förvaring, hantering eller avfall bland annat.

 

Logotyp_LiU_RÖ.160114

 


SAMS - samarbetsavtal LiU och Region Östergötland

LiU och Region Östergötland har i många år samverkat i frågor som rör dels utbildning och forskning men även hälso- och sjukvårdsverksamhet. SAMS-avtalet syftar till att skapa en organisation där samverkan sker och gemensamma beslut kan fattas i frågor som rör Arbetsmiljö, Miljö och Säkerhet (SAMS). En ny version av SAMS avtalet beslutades 2022

Information om avtalet finns också via Region Östergötlands webbplats om forskning och innovation, samverkan kring forskning 

 


 

Kontaktuppgifter

Vid synpunkter på eller frågor om handboken kontakta gärna:

Hanna Wessman,
koordinator Laboratoriesäkerhet LiU,
telefon 013-28 15 64

 

Ämnessidorna i handboken innehåller kontaktuppgifter till personer med kompetens inom respektive område. 


Sidansvarig: hanna.wessman@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-03-30