Göm menyn

Åtgärder vid nödlägen eller olyckor på laboratorier

Vid alla akuta situationer ska SOS alarm kontaktas via 112 eller genom växeln på LiU 0112. För mer inforamtion som olika nödlägen, se respektive rubrik i kolumnen till vänster.

Varje verksamhet skall ha rutiner för hur man agerar vid brand och andra nödsituationer. Rutinerna skall vara anpassade till den egna verksamheten och lokaler. Hjälp med att ta fram egna rutiner kan man få genom rubrikerna till vänster.

Alla tillbud och olyckor ska anmälas och följas upp för att förhindra att det händer, för mer inforamtion se Tillbud och olyckor.

 

 

SAMS - samarbetsavtal LiU och Region Östergötland

LiU och Region Östergötland har i många år samverkat i frågor som rör dels utbildning och forskning men även hälso- och sjukvårdsverksamhet. SAMS-avtalet syftar till att skapa en organisation där samverkan sker och gemensamma beslut kan fattas i frågor som rör Arbetsmiljö, Miljö och Säkerhet (SAMS).

 Vägledning

AFS 1999:7 Första hjälpen och krisstöd

 

Kontaktuppgifter 

Marcus Lundgren 
Brandskyddskoordinator, LiU
013-28 2521

 

Haapamäki Esa
Brandskyddscontroller, Region Östergötland
010-103 83 36 

 

 

 

 

 


Sidansvarig: hanna.wessman@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-05-18