Göm menyn

Vid brand på labb

I händelse av brand agera utifrån:

Rädda - de som är i omedelbar fara.
Varna - övriga som kan tänkas hotas av branden. (behövs ej om brandlarmet utlösts).
Larma - Räddningstjänsten genom att ringa 112 och informera om var det brinner. Även om brandlarmet utlösts!*
Släck - branden om det bedöms möjligt och du har övat detta.
Stäng dörrar - för att hindra rök- och brandspridning.
Utrym- enligt  LiU´s utrymningsrutin.


Riskera varken ditt eget liv eller andras. Tänk på att röken dödar. Gå snabbt ut ur byggnaden.

Mer information finns på länken: Om det händer – hur agera vid larm

* = genom att ringa 112 och informera om var det brinner får Räddningstjänsten besked om att det inte bara är ett automatlarm. När Räddningstjänsten får veta att det brinner, kommer de att rycka ut med flera fordon och använda sig av blåljus och sirener vilket gör att de kommer fram betydligt snabbare.

 

SAMS - samarbetsavtal LiU och Region Östergötland

LiU och Region Östergötland har i många år samverkat i frågor som rör dels utbildning och forskning men även hälso- och sjukvårdsverksamhet. SAMS-avtalet syftar till att skapa en organisation där samverkan sker och gemensamma beslut kan fattas i frågor som rör Arbetsmiljö, Miljö och Säkerhet (SAMS).

 Vägledning

AFS 1999:7 Första hjälpen och krisstöd

 

Kontaktuppgifter 

Marcus Lundgren 
Brandskyddskoordinator, LiU
013-28 2521

 

Haapamäki Esa
Brandskyddscontroller, Region Östergötland
010-103 83 36 

 

 

 

 

 


Sidansvarig: hanna.wessman@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-05-18