Göm menyn

Rutin för stick-, skär- och stänkskada vid risk för smitta

Vid en stick-, skär- eller stänkskada som inneburit kontakt med humant blod eller vävnad eller smittförande agens, är det viktigt att rengöra och kontakta sjukvård enligt den rutin som finns i ämnessidorna för biosäkerhet under rubriken Nödlägen och olyckor.

 


Sidansvarig: hanna.wessman@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-09-22