Göm menyn

Hantering av gas på labb i händelse av brand eller olycka

Stäng om möjligt av gasen på labbet eller vid ett nödstopp/olycka/brand. Det är mycket viktigt att känna till hur och var gasen ska stängas av i händelse av ett nödläge!

Finns det risk för personskada - utrym omedelbart till en säker zon, stäng dörrar och kontakta 112 (0112 via LiUs växel). Informera Räddningstjänsten om vilken typ av gas det är - farliga egenskaper samt vilket typ av gassystem det är fråga om dvs centralgas eller flaskor, ange eventuellt antal gasflaskor samt var avstängningskranar finns.

Vid hantering av brandfarlig eller explosiv gas är det mycket viktigt att i riskbedömningen beskriva t ex vad som händer vid el-avbrott och ventilationsbortfall. Finns det tändkällor? Vad händer med tanke på tändkällor när elen kommer tillbaka?

 

SAMS - samarbetsavtal LiU och Region Östergötland

LiU och Region Östergötland har i många år samverkat i frågor som rör dels utbildning och forskning men även hälso- och sjukvårdsverksamhet. SAMS-avtalet syftar till att skapa en organisation där samverkan sker och gemensamma beslut kan fattas i frågor som rör Arbetsmiljö, Miljö och Säkerhet (SAMS).

 Vägledning

AFS 1999:7 Första hjälpen och krisstöd

 

Kontaktuppgifter 

Marcus Lundgren 
Brandskyddskoordinator, LiU
013-28 2521

 

Haapamäki Esa
Brandskyddscontroller, Region Östergötland
010-103 83 36 

 

 

 

 

 


Sidansvarig: hanna.wessman@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-05-18