Göm menyn

Allmänt

Region Östergötland och Linköpings universitet hanterar ett mycket stort antal olika kemikalier och kemiska produkter varav en del även i stor mängd. Forskning och undervisning bedrivs i ett nära samarbete vid Campus US där lokaler delas av båda organisationerna och personal i många fall har en delad anställning. Organisationerna har samarbetet i kemikaliefrågor sedan 2002 då upphandlingen av ett gemensamt webbaserat kemikaliehanteringssystem inleddes.

Hanteringen av kemikalier och kemiska produkter regleras i miljö- och arbetsmiljölagstiftningen samt i föreskrifter från Kemikalieinspektionen, Läkemedelsverket och Arbetsmiljöverket. LiU och Region Östergötland måste säkra att denna omfattande lagstiftning följs. Brister i hanteringen kan leda till skador på miljön samt utgöra ett potentiellt hot mot arbetsmiljön.
 

Kemikalieanvändningen i siffror maj 2019

LiU 8725 st olika kemiska produkter, 4,7 ton, 40,1 m3 och 6000 kit
Region Östergötland 2333 st olika kemiska produkter, 5,5 ton, 194 m3 och 2300 kit

 

 

Nationella Substitutionsgruppen 

Vägledning

Kemikaliehanteringssystemet
KLARA

Information om KLARA, manualer mm

Kemikalieinspektionen 

Arbetsmiljöverket

 

Substitutionsarbete, Utfasning, Förbud och Tillstånd

 

Kontakter

Petra Hagstrand
Koordinator kemikaliehantering och systemansvarig för Kemikaliehanteringssystemet KLARA
013-28 2033

Hanna Wessman
Koordinator laboratoriesäkerhet, LiU
013-28 1564

Elisabet Breti (Stöd, kemikaliehantering)
Verksamhetsutvecklare miljö, Region Östergötland
010-103 75 96

 


sdb@liu.se

Kemikaliehantering@regionostergotland.se


 

 


Sidansvarig: hanna.wessman@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-11-25