Göm menyn

Brandskyddsutbildning för dig som arbetar i laboratoriemiljö

Brandskyddsutbildning för dig som arbetar i laboratoriemiljö genomförs i samarbete med Region Östergötland. Utbildningen riktar sig, som titeln antyder, till alla som arbetar i eller i anslutning till en mer riskfylld miljö. Utöver grundläggande kunskaper om brandsäkerhet och brandsläckning behandlas särskilda risker med t ex brandfarliga varor. Utbildningen innehåller både teori och praktiska övningar.

 

Två  utbildningstillfällen ges under hösten 2022, båda tillfällena är på svenska. Mer information om datum, kurslokal, kostnad och hur man gör anmälan finns i inbjudan till brandutbildning - Använd gärna denna för att anslå eller mejla till berörda inom er verksamhet!  För att anmäla sig till ett utbildningstillfälle, följ länken i tabellen nedan.


 

Utbildningstillfällen

Datum Tid Länk för anmälan till resp datum
16 november 2022 (SWE) 12p 13:00-16:30 Länk för anmälan 
7 december 2022 (SWE) 12p 13:00-16:30 Länk för anmälan 
    Nya datum läggs ut när det finns tillfällen
     

OBS! Det måste vara minst 6 personer anmälda för att utbildningen ska bli av. Om utbildningen ställs in skickas information om detta ut strax efter att anmälningstiden gått ut.

 

Kostnad

  • 750 kr (ex moms) per person för medarbetare vid Region Östergötland.
  • 875 kr (ex moms) per person för medarbetare vid LiU (pga. av en administrativ avgift).
  • Återbud senare än 14 dagar innan utbildningstillfälle debiteras.

 

Plats

Räddningstjänstens övningsfält i Linköping, en väghänvisning och karta finns i pdf-filen "Mer information om datum, kurslokal, kostnad och hur man gör anmälan finns i inbjudan till brandutbildning" som finns ovan. 

 

Anmälan till

  • Medarbetare vid Region Östergötland anmäler sig via Kompetensportalen.
  • Medarbetare vid LiU gör anmälan via en av länkarna ovan, då kommer man direkt till respektive kurstillfälle. Skapa ett användarkonto och ange de uppgifter som efterfrågas, bl a kostnadsställe för fakturering. 
  • För att få hjälp med anmälan, vänligen kontakta CVU HR Kompetensförsörjning (mejl). 

 

Vägledning

På Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) hemsida finns information om regler och vägledningar inom brandskyddsområdet.

I KLARA kan man få information om kemiska produkter och hämta hem säkerhetsdatablad. Där finns också mallar för att genomföra riskbedömningar

Brandfarliga varor på laboratorium skall hanteras enligt MSB:s inforamtionsblad Brandfarliga varor Hantering på laboratorium

 

 

Kontaktuppgifter

Campus US samt VIN

Brandskyddskoordinator LiU
Marcus Lundgren 
013-28 2521

 

Säkerhetschef LiU
Annevi Fredäng 
013-28 2340

 

Brandskyddscontroller RÖ
Esa Haapamäki
010-103 83 36, 073-061 24 69

 

Säkerhetssamordnare RÖ
Helen Carling
010-10 30 410

 

Övriga Campus

Brandskyddskoordinator LiU
Marcus Lundgren 
013-28 2521

 

Säkerhetschef LiU
Annevi Fredäng 
013-28 2340

 

Region Östergötland

Brandskyddscontroller RÖ
Esa Haapamäki
010-103 83 36, 073-061 24 69

 

Säkerhetssamordnare RÖ
Helen Carling
010-10 30 410

 

 

 


Sidansvarig: hanna.wessman@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-09-15