Göm menyn

Brandskyddsutbildning för dig som arbetar i laboratoriemiljö

Brandskyddsutbildning för dig som arbetar i laboratoriemiljö genomförs i samarbete med Region Östergötland. Utbildningen riktar sig, som titeln antyder, till alla som arbetar i eller i anslutning till en mer riskfylld miljö. Utöver grundläggande kunskaper om brandsäkerhet och brandsläckning behandlas särskilda risker med t ex brandfarliga varor. Utbildningen innehåller både teori och praktiska övningar.

 

Två  utbildningstillfällen ges under våren 2020. Mer information om datum, kurslokal, kostnad och hur man gör anmälan finns i inbjudan till brandutbildning - Använd gärna denna för att anslå eller mejla till berörda inom er verksamhet!  För att anmäla sig till ett utbildningstillfälle, följ länken i tabellen nedan.

Utbildningstillfällen

Datum Tid Länk för anmälan till resp datum
20 okt 2020 8.30 - 12.00 Länk för anmälan
29 okt 2020 8.00 - 11.30 Länk för anmälan
9 nov 2020 8:00 - 11:30 Länk för anmälan
     

OBS! Det måste vara minst 6 personer anmälda för att utbildningen ska bli av. Om utbildningen ställs in skickas information om detta ut strax efter att anmälningstiden gått ut.

 

Kostnad

  • 750 kr (ex moms) per person för medarbetare vid Region Östergötland.
  • 875 kr (ex moms) per person för medarbetare vid LiU (pga. av en administrativ avgift).
  • Återbud senare än 14 dagar innan utbildningstillfälle debiteras.

 

Plats

Räddningstjänstens övningsfält i Linköping, en väghänvisning och karta finns i pdf-filen Inbjudan till brandutbildning.

 

Anmälan till

  • Medarbetare vid Region Östergötland anmäler sig via Kompetensportalen.
  • Medarbetare vid LiU gör anmälan via en av länkarna ovan, då kommer man direkt till respektive kurstillfälle. Skapa ett användarkonto och ange de uppgifter som efterfrågas, bl a kostnadsställe för fakturering. 
  • För att få hjälp med anmälan, vänligen kontakta CVU HR Kompetensförsörjning (mejl). 

 

Vägledning

På Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) hemsida finns information om regler och vägledningar inom brandskyddsområdet.

I KLARA kan man få information om kemiska produkter och hämta hem säkerhetsdatablad. Där finns också mallar för att genomföra riskbedömningar

Brandfarliga varor på laboratorium skall hanteras enligt MSB:s inforamtionsblad Brandfarliga varor Hantering på laboratorium

 

 

Kontaktuppgifter

Campus US samt VIN

Brandskyddskoordinator LiU
Simon Beckeman
013-28 2521

 

Säkerhetschef LiU
Annevi Fredäng 
013-28 2340

 

Brandskyddscontroller RÖ vakant

 

Säkerhetssamordnare RÖ
Helen Carling
010-10 30 410

 

Övriga Campus

Brandskyddskoordinator LiU
Simon Beckeman
013-28 2521

 

Säkerhetschef LiU
Annevi Fredäng 
013-28 2340

 


Sidansvarig: hanna.wessman@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-06-22